En luft til vand-varmepumpe består af en udedel og en indedel, og det er ikke ligegyldigt, hvordan de to dele placeres. Når du placerer varmepumpens ude- og indedel, skal du tage højde for faktorer som lokale og kommunale regler, støjgener for både dig og din nabo samt varmepumpens effektivitet og økonomien i installationen.

Hvor skal varmepumpens udedel placeres?

Udedelen på en luft til vand-varmepumpe er typisk cirka 1 meter høj og 1 meter bred og trækker varme ud af den udendørs luft fra bagsiden. Herefter puster varmepumpen kold luft ud, når varmen er blevet absorberet. 

Den proces kræver, at der er luft rundt om udedelen, og derfor skal du sørge for, at der er 20-40 cm. fri luft i siderne og fra bagsiden af udedelen til husets ydermur. Varmepumpens forside, hvor den kolde luft blæses ud, må ikke være blokeret af fx en afskærmning eller beplantning, og der skal altid være fri passage for den luft, der pustes ud.

Placér varmepumpens udedel og indedel tæt

Udedelen skal placeres så tæt som muligt på dit hus for at undgå et varmetab fra de rør, der leder det opvarmede kølemiddel ind i huset. For den enkelte varmepumpemodel, kan du læse hvor langt, der maksimalt må være mellem ude- og indedel.

Derudover er det en fordel at placere ude-og indedelen tæt på hinanden, det betyder nemlig, at du kan minimere rørføringen mellem de to, og dermed også minimere prisen for installering samt varmetab. 

Ønsker du at placere udedelen væk fra huset, kan varmerørene føres i særligt isolerede rør, som dog er bekostelige.

Placer udedel væk fra naboer og soveværelser

For at forhindre, at din nabo oplever støjgener fra varmepumpen, skal du placere udedelen med tilstrækkelig afstand til skellet. Det er desuden vigtigt, at du ikke placerer udedelen lige udenfor et soveværelsesvindue, da varmepumpen i perioder kan støje, især når den med mellemrum afiser.

Få altid rådgivning fra din installatør om den bedste placering af varmepumpen. 

Hvor skal varmepumpens indedel placeres?

Luft til vand-varmepumpens indedel måler typisk mellem 0,5-2 meter i højden og 0,5-1 meter i dybden og kan altså fylde cirka lige så meget som et køleskab. Mange vælger at placere indedelen i det rum, hvor den gamle varmekilde var placeret, da alle de eksisterende vvs-installationer typisk er placeret der. Ønsker du at placere indedelen et andet sted, kan det kræve lidt mere arbejde med at trække varmerør mv.

Hvor tæt på skel må du placere en varmepumpe?

Det er en god idé at placere varmepumpen minimum 3-4 meter væk fra skel, for at kunne overholde regler for støj i skel. Det er din kommune, der fastlægger støjgrænsen i skel, og de fleste kommuner bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens støjgrænser her

Hvilke regler er der for placering af en varmepumpe?

Din varmepumpe skal overholde nogle støjgrænser, og de kan variere, alt efter hvilken kommune og hvilket område, du bor i. 

Hvis din kommune sætter støjgrænser ud fra Miljøstyrelsens vejledning, og du bor du i et almindeligt hus i en by, så må din varmepumpe eksempelvis højst have et støjniveau på 35 decibel fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

Energistyrelsen har lavet en støjberegner, der kan give et estimat på, hvor meget din varmepumpes udedel vil larme der, hvor du ønsker at placere den. 

Prøv Energistyrelsens støjberegner her

For at minimere støj fra varmepumpen, er der nogle retningslinjer for placering, du kan følge. Placer varmepumpen:

  • Væk fra terrasser og vinduer til stuer- og soveværelser – både dine egne og naboens.
  • Så langt væk fra skel som muligt.
  • Mellem bygninger, hvis du kan. Fx mellem dit hus og et skur. Det vil skærme for støjen.
  • På gummifødder.
  • Bag en støjskærm eller en afdækning. 

I forhold til støj, bør du IKKE placere varmepumpens udedel:

  • På taget til garagen eller carporten.
  • I et skur eller en garage. 
  • På lette vægge af gips eller træ.

Grunden til, at udedelen ikke bør være i et skur eller garage er, varmepumpen kan brænde sammen, yde mindre eller larme mere. Det skyldes, at varmepumpens udedel har behov for masser af frisk luft, og det får den ikke nok af i et skur eller en garage.

Der kan desuden være andre lokale regler, du skal overholde, når du placerer din varmepumpe. Forhør dig hos din kommune.

Hvor langt fra huset kan en varmepumpe stå?

Varmepumpen skal placeres med en minimumafstand på 20-40 centimeter fra din husmur for at kunne få tilført frisk luft. Derudover skal afstanden mellem ude- og indedel være så lille som mulig for at få den bedste udnyttelse af varmepumpen. For den enkelte model kan du læse, hvad den maximale afstand mellem ude- og indedel er.

Hvor højt skal varmepumpen sidde?

Det er en god idé at placere udedelen til din luft til vand-varmepumpe et sted, hvor den er nem at komme til i forbindelse med servicering ¬– og dermed altså ikke højere, end at du kan nå den fra jorden. Når varmepumpen står på jorden, bliver systemet også mere effektivt, da der skal laves minimal rørføring til indedelen. Varmepumpens udedel afgiver desuden kondens som en del af processen med varmeudvindingen. Dette skal du også tage højde for i forhold til, hvor og hvor højt og den placeres. 

Hvad skal varmepumpen stå på?

Det er en god idé at placere din varmepumpe på gummifødder, da de kan absorbere en del vibrationer fra varmepumpen og dermed dæmpe støj. Stiller du varmepumpen på et hårdt underlag som fx fliser, kan fliserne forstærke lyden fra varmepumpen. Du kan købe gummifødder, der er særligt lavet til varmepumper.

Kan en varmepumpe placeres på et tag?

Som udgangspunkt er det en dårlig idé at placere din varmepumpe på et tag, da taget kan forstærke lyden fra varmepumpens vibrationer.