Varmepumperne vinder terræn i det danske boliglandskab, særligt i sommerhusområder, hvor mange har udskiftet el-radiator eller brændeovn med en luft til luft-varmepumpe. 

Blandt fordelene ved både luft til luft-varmepumper og luft til vand-varmepumper er, at de er effektive og mere bæredygtige forudsat at strømmen, de drives af, kommer fra vedvarende energiformer som sol og vind. De betragtes derfor som en vigtig brik i den grønne omstilling. Men de mange varmepumper skaber også støjproblemer, der kan blive meget større, i takt med at flere og flere danskere investerer i varmepumper.

Det vurderer Morten K. Mathiasen, der er rådgivende bygningsingeniør og byggesagkyndig og har sin vante gang i landets villa- og parcelhuskvarterer. I sit arbejde støder han jævnligt på larmende varmepumper.

- Det er et kritisk problem, og vi risikerer at stå med en hulens masse klagesager, der vil gå på alt fra let irritation til forstyrret nattesøvn og det, der er værre, vurderer Morten K. Mathiasen.

Støjgener opleves især forår og sommer

Hvis mange i et tæt bebygget område får installeret varmepumper, stiger risikoen for støjrelateret nabokrig. Derfor mener Morten K. Mathiasen, at der skal sættes fokus på varmepumpernes støj, inden de for alvor bliver hvermandseje, hvis man vil komme problemerne i forkøbet.

Specifikt i forhold til sommerhusområder kan støjen udgøre et endnu større problem, fordi folk i rekreative områder ofte forventer en vis fred og ro.

Også Tine Nielsen, der er fagekspert i Videncentret Bolius og redaktør for Spørg Bolius​​​​​​​, genkender problemerne med støj fra varmepumpernes udvendige del.

- Jeg får jævnligt spørgsmål, der går på støj varmepumper, især forår og sommer, når folk går i haverne, og sidder ude om aftenen, siger Tine Nielsen.

Derfor er varmepumper populære

  • Interessen for varmepumper er dels drevet af, at olie- og gasfyr skal udfases helt inden 2030 i et forsøg på at reducere Danmarks CO2-udledninger med ca. 700.000 ton
  • Det er planen, at der skal skiftes til varmepumper i områder, hvor varmepumper er det oplagte alternativ til olie- eller gasfyret, fordi der fx ikke er adgang til fjernvarme
  • Det blev besluttet i en bred politisk aftale klimavenlig varme til danskerne i slutningen af 2020, hvor regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet blev enige om en aftale
  • Med aftalen oprettes samtidig fire forskellige støttepuljer til ’fremtidens grønne varmeløsninger’
  • Selvom en ny aftale blev klar sidste år, går ambitionerne om at få installeret flere varmepumper i Danmark mange år tilbage
  • Varmepumper har længe været populære i sommerhusområder, hvor mange har udskiftet el-radiatorer eller brændeovn med en varmepumpe
     

Billige varmepumper larmer typisk mere

I bygningsreglementet er der også krav til støj fra tekniske installationer som for eksempel varmepumper. Ifølge loven må støjen udvendige installationer ikke overstige 40 decibel (dB) i åben og lav boligbebyggelse samt sommerhusområder. Men derudover er der ikke præcise krav til varmepumpers støjniveau. 

Din kommune fastlægger den støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer, og de fleste bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Bor du i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen fx højest have et støjniveau på 35 dB fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

Hvor meget varmepumperne præcist larmer, er forskelligt fra produkt til produkt. Flere varmepumper, særligt i den billige ende, er imidlertid opgivet til udvendige dB-niveauer mellem 50-60 dB ved køling og opvarmning. Altså et godt stykke over den tilladte grænse på 35 dB i dagtimerne og de 45 dB, som angiver den maksimale støjgrænse uanset tidspunkt i et typisk parcelhusområde.

En varmepumpe består typisk af en del, som sidder udenfor huset, og en del, der sidder indenfor. Det er udedelen, der giver støjgener for naboer, mens den indvendige del primært kan genere husets egne beboere. Og hvis en billigere, støjende varmepumpe samtidig installeres forkert, kan det nemt forøge støjniveauet med adskillige dB.

Også udfordringer med lavfrekvent støj

For at forstå, hvorfor en overtrædelse på selv 10 dB er værd at skrive om, kræver det en kort indføring i dB-skalaen.

Skalaen måler, hvor høj lyd er, og den er lavet efter menneskers hørelse. 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse, og smertegrænsen går for de fleste ved 120-130 dB.

Skalaen er logaritmisk, og det kræver et ekstra forbehold, når du observerer en stigning eller et fald i den målte støj. En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres, mens en stigning på 3 dB opfattes tydeligt. En stigning på 10 dB opfattes som en fordobling af lydstyrken.

Foruden udvendig støj, så er en del af varmepumpernes støj lavfrekvent. Den opleves særligt indendørs og består i en svag summen, som også køleskabe, frysere og den slags producerer.

Den lavfrekvente støj kan, på trods af, at den måske ikke er øreskærende, forårsage søvnbesvær og stresssymptomer hos personer tæt på støjkilden.

Varmepumpens placering er afgørende

Der findes allerede love og regler for støj, men ifølge fagekspert Tine Nielsen er det udfordrende for myndighederne at finde en balance.  

- Det kan være svært at regulere sig ud af problemer med støj i det hele taget. Det er meget individuelt, hvordan folk oplever støjgener, fastslår hun.

Sådan klager du over støj fra varmepumpe

Før du klager, bør første skridt altid være et forsøg på at finde en mindelig løsning med naboen. Det er ikke sikkert, vedkommende er klar over, hvordan støjen fra varmepumpen opleves på din side af skellet.

En løsning med naboen kan fx være, at varmepumpen lydisoleres.

Du skal kontakte kommunen, hvis du oplever gener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre ikke-erhvervsmæssige energiproducerende anlæg som fx klimaanlæg og varmepumper.

Kilde: Miljøstyrelsen

Tine Nielsen opfordrer derfor til, at alle, der overvejer at købe en varmepumpe, gør sig nogle overvejelser om, hvor på grunden og hvordan varmepumpen kan installeres, så den tager mest muligt hensyn til omgivelserne.

- Hvis du gerne vil tage hensyn til naboerne og dig selv, kan du dels vælge en varmepumpe med et lavt støjniveau. Mange producenter oplyser varmepumpens støjniveau under køling eller opvarmning, og når den er passiv. 

- Det vil også være hensynsfuldt at placere varmepumpen et sted, hvor den ikke står lige i skel og ud for naboens soveværelsesvindue eller terrasse, hvis det kan undgås, lyder rådet fra Tine Nielsen, der samtidig slår fast, at støjproblemerne ikke bør tage noget fra, at varmepumpen i forhold til bæredygtighed er et skridt frem i forhold til fx olie- og gasfyr.

Da det ikke er muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret, har Energistyrelsen udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din varmepumpe. Støjberegneren findes her.

Energistyrelsen står også bag Varmepumpelisten, hvor det er muligt at sortere varmepumper efter udvendigt støjniveau.