Brrrhmm... Brrrhmm... Brrrhmm...

En konstant summen og brummen fra din luft til vand-varmepumpe kan hurtigt forvandle din glæde over grøn og billig varme til rendyrket irritation. Og placerer du varmepumpen uheldigt, kan baggrundsstøjen sætte gang i en opslidende konflikt med din nabo.

Det er ventilatoren og kompressoren i varmepumpens udendørs enhed, der larmer. Ventilatoren giver en susende lyd, og nogle gange en decideret tone. Det er luftturbulensen ved ventilationens vinger, der larmer - jo flere omdrejninger, des mere støj. Støjen fra kompressoren har en dybere tone.

Må varmepumpen støje i skel ind mod naboen?

Hvis larmen fra din varmepumpe overskrider støjgrænsen ved naboerne, og din nabo klager til kommunen, kan du risikere, at du skal fjerne varmepumpen igen.

Hvor meget må din varmepumpe støje?

Der er ingen præcise krav til varmepumpers støjniveau. Din kommune fastlægger den støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer, og de fleste bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som du kan se i skemaet nedenfor.

Bor du i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen fx højest have et støjniveau på 35 decibel (dB) fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

Støjgrænse for varmepumper (Lr)

Døgnperiode

Sommerhusområder

Tæt lav boligområde (parcelhuse, rækkehuse mv.)

Etageboliger, Blandet bolig og erhverv, Det åbne land (enkeltliggende huse)

Hverdage kl. 7-18 Lørdage kl. 7-14

40 dB

45 dB

50-55 dB

Hverdage kl. 18-22 Lørdage kl. 14-22 Søndage kl. 7-22

35 dB

40 dB

45 dB

Alle dage kl. 22-7

35 dB

35 dB

40 dB

Sådan mindsker du støj fra luft til vand-varmepumpen

Vælg den rette placering til varmepumpens udedel

Den letteste måde at undgå støjgener fra luft til vand-varmepumpen på er at vælge placeringen med omhu. Mange fokuserer kun på at holde rørforbindelserne korte, men længere rørforbindelse kan være prisen værd, hvis det betyder, at du slipper for støj på din terrasse og undgår sure naboer.

Sådan placerer du varmepumpen:

 • Hold god afstand til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser - både dine egne og naboens.
 • Hold afstand til skel.
 • Undlad at placere den ovenpå garage- eller carporttaget, da det kan øge støjen.
 • Test den bedste placering på din grund med Energistyrelsens støjberegner for varmepumper.
  I støjberegneren indtaster du din varmepumpes lydeffektniveau og placerer herefter varmepumpen på et luftfoto af dit hus. Så viser beregneren, hvor meget støjen vil sprede sig.
 • Er der fliser eller anden hård overflade på arealet mellem varmepumpen og naboen, vil det forstærke støjen, mens bløde overflader som græs derimod vil absorbere lyden.
 • Placér evt. varmepumpen mellem fx udhus eller haveskur og naboen. Bygninger skærmer støjen.
 • Placér IKKE varmepumpens udedel i fx et skur eller en garage. Udedelen har behov for masser af frisk luft, ellers risikerer varmepumpen at brænde sammen, yde mindre og larme mere.

Montér varmepumpen mest støjforsvarligt

 • Opstil varmepumpens udedel på terræn, hvis det er muligt. 
 • Hvis ikke, så montér varmepumpen på en konstruktion, der er så stiv og tung som muligt. Undgå montering på lette vægge af gips eller træ. Montering på stolper giver ofte mindre støj end montering på en let væg.
 • Stil varmepumpen på et tungt underlag, fx betonfliser, som vibrationerne ikke kan forplante sig til. 
 • Sæt gummifødder under varmepumpens hjørner (vibrationsisolatorer).
 • Køb evt. et støjdæmpningskit til varmepumpen hos leverandøren
 • Opstil en støjskærm ved varmepumpen - det kan mindste støjen med 5-10 dB.

Vælg en støjsvag varmepumpe

Tjek varmepumpens støjniveau, før du køber. Det står i varmepumpens datablad, men producenterne angiver det på forskellig måde. Nogle skriver lydeffektniveauet (Sound Power Level), mens andre opgiver lydtrykniveauet i en bestemt afstand.

Hvis du sammenligner lydtrykniveau for to varmepumper, skal du huske, at selv en lille stigning i antal decibel medfører en stor stigning i lydtrykket. En stigning på 6-10 dB betyder fx, at lyden opfattes som dobbelt så høj.