Spørg Bolius

Afstand til skel - måles det fra sokkel eller udhæng?


Hej Bolius

Vi skal bygge carport til vores sommerhus i Halsnæs Kommune. Den skal ligge min. 2,5 m fra skel. Beregnes afstanden fra soklen, eller fra udhænget? Jeg kan ikke finde noget om det på kommunens hjemmeside.

mvh Henri M


Kære Henri M

Afstanden beregnes fra facaden, dog med mindre udhænget er større end 50 cm

Se mere: Bygningsreglementet 10, Bilag 1 Beregningsreglerne

Hvor der blandt andet står følgende:

"Stk. 2. Ved bestemmelse af bebyggelsens afstand til vej, naboskel og sti ses bort fra:
2) tagudhæng, vindskeder, lætage over døre samt gesimser og lignende mindre bygningsdele med et fremspring på højst 0,5 m."

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden