Store prisstigninger på træpiller

Da vi i januar 2022 lavede pristjek på træpiller, lå kiloprisen på både 6 mm og 8 mm træpiller på ca. 2,50- 3,00 kr. I september 2022, 7 måneder efter, ligger gennemsnitsprisen på ca. 7,25-8,25 kroner pr. kilo.

Selvom fyringssæsonen endnu ikke er gået rigtigt i gang, fylder snakken om, hvordan vi skal komme igennem den kommende kolde tid allerede en del i mange danske hjem. Mens gaskunderne var de første til at mærke forsyningskrisen, er turen nu kommet til boligejere med træpillefyr.

Det er ikke længere kun de voldsomme prisstigninger, som tiltrækker sig opmærksomhed. En reel risiko for, at det faktisk kan blive umuligt at få fat i træpiller, og dermed også umuligt at varme sit hus op, synes nu ikke helt urealistisk. Med andre ord - en situation, hvor man er villig til at give næsten hvad som helst for et ton træpiller, men simpelthen ikke kan købe dem, fordi importørerne ikke kan få fat i dem.

Det er selvsagt et skæmmende scenarie, og det har da også fået brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel (ADB) til at reagere. I første omgang har foreningen sendt et brev til klima, - energi, og forsyningsmister Dan Jørgensen (S), hvor han opfordres til at handle hurtigt, hvis man skal undgå akut mangel på træpiller.

Nej til hamstring: Køb kun lidt træpiller ad gangen

Mens ministeren og energistyrelsen ser på sagen og afsøger mulighederne, er der dog, ifølge formanden for ADB, Henrik Nørbo Mosegaard, noget man som helt almindelig boligejer med træpillefyr selv kan gøre.

- Det handler om at vise hensyn. Det giver ikke mening, at en husstand har to paller træpiller stående i skuret, når sæsonen er ovre, hvis det samtidig betyder, at naboen kommer til at fryse. Budskabet er altså, at vi har brug for, at alle tager ansvar, lyder opfordringen fra Henrik Nørbo Mosegaard.

Allerede nu har flere importører af træpiller selv taget affære for at imødegå mangelsituationen. Mange steder er det fx kun muligt højest at købe 2-3 paller, når man bestiller i deres webshop. Og rationeringen af træpillerne handler i al sin enkelhed om, at så mange som muligt får del i brændslet, så ingen, eller så få som muligt, oplever at løbe helt tør.

Der vil løbende komme lidt træpiller til landet

Hvis man som boligejer med træpillefyr går fyringssæsonen i møde med en tom silo, lægger brancheforeningsformand dog ikke skjul på, at det er en god ide at købe lidt ind, når muligheden byder sig. Der er ingen grund til at vente yderligere. I denne fyringssæson har han nemlig meget svært ved at se, hvordan priserne skulle falde.

- På tværs af de europæiske lande mangler man lige nu over 7 millioner ton træpiller. Det er mere end det dobbelte af hele Danmarks samlede forbrug i 2020. Der er altså tale om en gedigen mangelsituation, og det styrer prisen, forklarer Henrik Nørbo Mosegaard.

Til gengæld vil brancheformanden gerne berolige kunderne en smule, i hvert fald i forhold til, om det skulle blive helt umuligt, som privat forbruger at købe træpiller i løbet af fyringssæsonen. Der kommer nemlig løbende nye forsyninger ind, og det vil der fortsat gøre igennem hele vinteren. Det kommer altså meget til at handle om, at få de træpiller der kommer til landet fordelt på en fornuftig måde – fx ved hjælp af rationering.

Endelig kigger de danske importører i øjeblikket også ihærdigt efter nye lande, som potentielt kan levere træpillerne – og de kigger langt - både USA og Asien nævnes her som muligheder.

Efterspørgslen er steget og udbuddet faldet

På mange måder er manglen på træpiller, og de deraf følgende voldsomme prisstigninger, en klassisk historie om udbud og efterspørgsel. Men fortællingen har flere elementer og delhistorier.

Eksempelvis begyndte træpillernes prisstigningerne allerede sidste vinter - altså før Ruslands invasion af Ukraine. Efter en tør og vindstille sommer i 2021 steg prisen på el, fordi der ikke var så meget billigt vand- og vindenergi som normalt. Når den grønne energi svigter, kan kraftværkerne lave elektricitet på gas, hvilket de også gjorde og stadig gør. Men i takt med at gasprisen steg, begyndte kraftværkerne rundt omkring i Europa at kigge sig om efter nye brændsler, og her kommer træpillerne ind i billedet. Træpiller er kort sagt et godt alternativ til dyr gas for kraftværkerne, og de har købt stort ind.

Henrik Nørbo Mosegaard vil dog på ingen måde bebrejde kraftværkernes handlemåde og indkøb:

- Kraftværkerne gør jo bare det, som de er sat i verden for, nemlig at producere så billig energi som muligt til deres kunder. Men der er ingen tvivl om, at kraftværkernes øgede brug af træpiller har påvirket markedet. De træpiller vi bruger i Danmark, får vi desuden typisk fra Sverige og Tyskland. Og det er tydeligt at se, at man i Sverige har meget let ved at sælge dem indenlands, mens vi i Tyskland kan se træpillepriser, som i øjeblikket er højere end i Danmark.

Krig, træmangel og afmatning i byggeriet

Ifølge brancheformanden kan man tale om ”den perfekte storm”, når det kommer til manglen på træpiller. For mens en tør og vindstille 2021 indledte uvejret, er nye problemer løbende stødt til.

Ukraine, Rusland og Belarus er Europas største træproducenter, så da Rusland invaderede Ukraine, blev der pludselig fjernet mange millioner tons træ og træmateriale fra verdensmarkedet. Det har ført til en mangel på træ og har givet både den hjemlige og den europæiske træindustri udfordringer med at producere og levere træ til både boligbyggerier, nye køkkener og designermøbler.   

- Da træpiller bliver lavet af restprodukter fra træindustrien og savværker, har det selvsagt stor betydning, når træindustrien drosler ned for produktionen. Der er simpelthen færre rester, at lave træpiller af. Dertil kommer, at vi lige nu tilmed oplever en neddrosling i byggeriet, hvilket også bidrager til, at savværkerne producerer mindre og dermed laver færre restprodukter, som kan bruges til træpiller, forklarer Henrik Nørbo Mosegaard.