Hvilke typer træpiller kan anvendes i et pillefyr?

Hvad er et pillefyr?

Et pillefyr er en mekanisk "brændeovn", hvor træpiller ved hjælp af et stempel bliver presset ned i fyrets forbrændingsrum. I dag er de fleste pillefyr fuldautomatiske på samme måde som et oliefyr.

Du kan opnå store besparelser på varmeregningen ved at investere i et pillefyr sammenlignet med opvarmning ved hjælp af olie eller gas. Men du skal også være opmærksom på, at et pillefyr kræver mere vedligeholdelse end fx et oliefyr.

Der findes også pillebrændeovne og kombifyr, som kan fyres med træpiller.

LÆS OGSÅ: Pillefyr

Ifølge Teknologisk Institut er der i Danmark ingen regler for, hvilke egenskaber en brændselspille skal have for at kunne sælges til forbrugeren.

Den eneste lovgivning, der er på området, er Biomassebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om biomasseaffald). Ifølge bekendtgørelsen må træpiller kun fremstilles af rent træ uden forurening af nogen art, dvs. uden trykimprægnering eller formaldehyd, som findes i spånplader. Der tillades dog 1 procent limrester. Men herudover er der ingen krav hverken til vandindhold, askeindhold eller træpillernes evne til at brænde. Derfor har forbrugeren ikke nogen garanti for kvaliteten af det produkt, han eller hun køber.

Der arbejdes i øjeblikke på et normsæt omkring biobrændsel, herunder også træpiller, som skal harmonisere reglerne for dokumentation af træpillernes kvalitet inden for EU-landene. Normsættet skal opstille retningslinjer for, hvilke oplysninger leverandøren skal oplyse køberen om.

Hvad skal du se efter, når du køber træpiller til dit pillefyr?

Det er vigtigt at tænke på kvaliteten af træpillerne. Når man bestiller fyringsolie til et oliefyr, tænker man sjældent på, om kvaliteten på olien nu også er god nok. Det skyldes, at alle olieselskaber er forpligtet til at overholde de samme kvalitetskrav til deres produkter.

Der findes ikke på samme måde kvalitetskrav for træpiller. Det betyder, at alle, der ønsker at producere og levere træpiller, kan gøre det uden at skulle dokumentere kvalitet, brændværdi eller de forbrændingstekniske egenskaber af deres produkt.

Det kan derfor ikke anbefales at købe de billigste produkter, hvis du ikke er sikker på, at kvaliteten er i orden. Vælg i stedet kvalitetssikrede og godkendte producenter og leverandører, og sammenlign deres priser.

Teknologisk Institut har udarbejdet en kvalitetssikringsordning for træpiller, der tilbydes de danske leverandører. Ordningen baseres på løbende analyser af virksomhedernes egenproducerede eller importerede træpiller og skal sikre forbrugerne en ordentlig kvalitet.

Ved analysen ses på:

  • Pillediameter/længde - Man satser på at kunne fastlægge en standardstørrelse.
  • Vand- og askeindhold - Træpillens brændværdi (hvor meget energi får du ud af træpillen?).
  • Vægtfylde - Hvor komprimerede er træpillerne?
  • Smuld i råvare - Pillerne bør transporteres forsigtigt i ordentlige, lukkede poser, så de ikke går i stykker og dermed mister brændværdi.
  • Slaggedannelse - Hvis der er for meget smuld i posen, dannes der hurtigt slagger (overskud fra forbrændingen) inde i ovnen.

Der findes også en række internationel mærkningsordninger for træpiller, såsom DIN Plus, EN 14961-2 og DIN 51731. Hvis du går efter træpiller, som er mærket efter danske standarder, skal du vælge træpiller, som lever op til kravene i Teknologisk Instituts kvalitetssikringsordning.

Disse virksomheder er med i kvalitetssikringsordning for træpiller:

  • Dansk Træemballage A/S, Ørstedvej 71, 6760 Ribe. Forhandler oplyses på tlf. 70 20 02 23.
  • Flex Heat A/S, Bisholt Møllevej 5, 8700 Horsens. Forhandler oplyses på tlf. 75 68 26 12.
  • Steens Biobrændsler A/S, Industriparken 21, 8620 Kjellerup. Forhandler oplyses på tlf. 89 70 71 22.
  • DLG a.m.b.a, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København

Hvordan opbevarer du træpiller?

Træpillerne bør opbevares tørt og under tag i de poser, de bliver leveret i. Du kan evt. supplere med en presenning for at tage den værste kondens.

Du må maksimalt opbevare 5 kubikmeter træpiller i dit fyrrum -1 kubikmeter i selve brændselsmagasinet og 4 kubikmeter på lager. Lageret af træpiller skal desuden være opbevaret i poser, sække, silo eller lignende.

Har du behov for et større lager end 4 kubikmeter, skal alt over 4 kubikmeter placeres i et andet rum end der, hvor fyret står. Lagerrummet skal være adskilt fra rummet med en væg, der som minimum kan holde flammer ude i 60 minutter.

Hvis du køber træpiller hjem i større mængder, kan du også opbevare dem i en silo uden for fyrrummet. Fordelen ved en silo er, at den automatisk kan fodre pillefyret med træpiller. Du kan derfor nøjes med at få fyldt træpiller på siloen 1 gang om året. På den måde har du reduceret dit arbejde med påfyldning af træpiller mest muligt.

Har du lageret af træpiller i et andet rum, og har dit fyr automatisk påfyldning skal, der være et brandspjæld eller cellesluse, der hvor påfyldningsudstyret (transportørn) bryder væggen imellem fyrrum og fyr.

SE TEMA: Udskiftning af fyr