På hvilke udendørs overflader kommer der ofte alger?

Der ses ofte alger på tagflader/tagsten, facader og sokler, på belægninger som terrasser og gangstier samt på vindskeder, vinduer og andet træværk. Alger trives bedst på fugtige og skyggefulde overflader.

Hvad er algebelægninger, og hvorfor opstår de?

Alger er meget små planter, der kun består af enkelte celler. Der er flere tusinde arter, og de findes overalt i naturen. Alger er ofte grønne, men kan også være i røde eller brune nuancer.

Alger findes på fugtige overflader. Det er fugtigheden, der er afgørende for, om der kan gro alger. Ud over vand skal alger også have sol og næringsstoffer for at kunne gro og formere sig. Selvom solen er vigtig for algernes trivsel, trives de ikke på f.eks. sydvendte facader, da de der vil tørre ud og dø.

På mange punkter minder algerne om svampe. Alger kan gå i dvale, hvis de mangler vand, sol og næringsstoffer, f.eks. i tørre perioder, og vågner op og fortsætter med at vokse, når de igen får fugt.

Har algerne nogen betydning for materialernes holdbarhed?

Senere års forskning og dokumentation har vist, at alger generelt ikke har nedbrydende eller skadelig effekt på de materialer, de gror på.

Teknologisk Institut har for Miljøministeriet lavet en omfattende og grundig undersøgelse af, hvorvidt alger og mos har nedbrydende effekt på materialer og udendørs belægninger ("Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage", Miljøprojekt nr. 784, 2003). Konklusionen er, at alger og mos generelt ikke nedbryder og minimerer materialers holdbarhed, og at deres tilstedeværelse ikke giver større risiko for fugtskader.

I langt de fleste tilfælde er algevækst derfor kun et æstetisk problem. Ud over at algerne kan ændre overfladernes udseende, kan de dog også forvandle en gangsti eller dejlig terrasse til en farlig glidebane.

Hvordan fjerner du alger fra belægninger og andre overflader

Som udgangspunkt bør man accepterer, at der gror alger på bygninger og belægninger. De har, som nævnt, oftest kun en kosmetisk betydning.

Hvis du mener, at algerne skæmmer huset, kan du forsøge at fjerne dem. På murede og pudsede facader samt sokler bør man forsøge, at fjerne dem med en børste og vand. Såfremt det ikke lykkes kan du prøve med et algemiddel. Lav en test på et lille areal inden du går i gang med hele facaden. Algemidler kan misfarve murværk og puds.

Som udgangspunkt skal du ikke fjerne alger på tagene. Der kan ske skader på taget, hvis du går rundt på det. ved afrensning kan overfladen, på taget, blive mere ru og derved vil algerne i fremtiden have lettere ved at gro. Du kan også komme til at lave en vandskade, inde i huset, hvis du bruger en vandslange med lidt tryk på. 

Alger på træværk kan oftest fjernes med vand og børste. Hvis ikke kan der også her anvendes et algemiddel.

Alger på belægninger er ikke kun et kosmetisk problem. Belægningerne kan blive glatte. man kan være lidt mere hårdhændet ved alger på belægninger, da der ikke er en bagvedliggende konstruktion. der skal tages hensyn til.

En hård kost og vand fra haveslangen evt. kombineret med algerens burde fjerne algerne.

En anden mulighed er slibning: Spred fugesand ud på terrassen og fej jævnligt med en stiv kost de næste par uger - sandet fungerer som slibeparpir. På den måde får du også fyldt fugerne og hæmmet ukrudtet.

Højtrykrensning kan ikke anbefales. På bygningen vil det give vand ind i den bagvedliggende konstruktion. Højtryksrensning efterlader overfladen mere ru end før. Overfladen vil derfor være endnu mere modtagelig for algevækst.

Midler til brug for algebekæmpelse skal være godkendt af Miljøstyrelsen. Hos Miljøstyrelsen finder du her en liste over godkendte midler til algebekæmpelse.

Husk at undersøge, hvorfor der er mange alger. Hvad er grunden til, at der er så megen fugt på stedet, at algerne trives godt? Det er også vigtigt at vedligeholde huset, så vand fra en stoppet tagrende ikke er skyld i alger på terrassen nedenunder.

Hvis du vil rense et ældre tag af bølgeeternit eller eternitskiffer for store mængder alger, bør du kontakte Arbejdstilsynet. Nogle ældre eternittage indeholder asbestfibre, og når taget renses, er der risiko for, at asbestfibrene bliver frigivet til luften.

Kan der bruges forebyggende behandling mod alger på udendørs overflader?

På nuværende tidspunkt findes der på det danske marked ikke godkendte produkter til forebyggelse af algevækst på udendørs overflader.

Hvis du skal bygge nyt hus, bør du overveje de konstruktive forhold, som kan hjælpe mod algevækst. Et stort tagudhæng kan f.eks. beskytte en ydervæg mod regn og fugt, så den ikke bliver så modtagelig over for alger.