Spørg Bolius

Altanværn - fri afstand mellem balustre

Til Bolius

I BR10 henvises til SBi 230 vedrørende udformning af blandt andet altanværn. Der henvises til en prøvning med en kile på 89x140 mm (DS/EN 1176). Hvordan er den fulde geometri af en sådan kile?

En tegning angiver åbning mellem balustre til "ca. 8 cm", men i teksten står "Fx bør lodrette balustre anbringes mindre en 89 mm fra hinanden og .." Sidstnævnte opfatter jeg som den frie afstand mellem balustre.

Kan I kaste lys over sagen? 

Venlig hilsen

Bent Hennelund

Hej Bent H.

Ja det kan vi godt - Teksten der henvises til lyder:
"For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i standarden DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, stk. 4.2.7.2., hvor en stump kile på 89 x 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Fx bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve”

Kilen er en standard man anvender som mål for størrelsen på en barnekrop, med denne vedtagne standard har man målt sig at alle åbninger i værn skal være mindre end de 89 mm, og stive nok til at afstanden ikke bliver større ved det angivne pres.

Det går alt sammen ud på man skal sikre sig at der ikke må kunne presse sig en barnekrop igennem åbningerne, med risiko for at hovedet vil sidde fast og dermed fare for at et barn kan blive kvalt – så jo mere bøjeligt/elastisk materiale jo mindre må åbningerne i værnet være.  Som regel vil en åbning på maksimalt 8 cm opfylde kravet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden