Spørg Bolius

Hvordan er reglerne for altan værn?

Hvad siger loven ang. frihøjde fra altan gulv til første tvær rør? Vi har 89 mm, og der kan rulle øldåser, flasker og lign. ud under. Hvilket er sket flere gange. Det er livsfarligt, huset har 4. etager.

Hvilken forsikring skal betale for skader, når man ikke ved hvilken lejlighed genstanden er kommer fra?

Med venlig hilsen Inger Mølgaard

Kære Inger M

Ifølge Bygningsreglementet  skal "Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner"

Hvilket blandt andet betyder: Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal udformes, så de ikke giver anledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem.

Hvis du mener der er fare for personskade skal du henvende dig til ejeren af ejendommen, - Det kan både være et praktisk problem eller det kan være et spørgsmål der hører til husordenen.

Hvis det ikke løser problemet kan du forsøge at henvende dig til kommunen der kan vurdere de konkrete forhold.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden