Spørg Bolius

Overbo gør intet ved farlig altan med rust og revner – hvad kan jeg gøre?

Hej Bolius

Vi bor i et tofamilieshus fra 2005. Overboen vil ikke foretage en styrkevurdering af et rustent altanophæng, og det gør os utrygge, da vi bruger terrassen lige nedendunder og frygter, at altanen styrter ned. 

Tilstandsrapporten fra februar 2005 fastslår følgende: Altan med rust og revne i dækplade og løbespor på undersiden, risiko for nedbrydning af bærende jern. Og dermed også fare for nedstyrtning.

I uvildig vurdering fra en byggesagkyndig i 2016 beskrives altanens jern som værende angrebet af rust og med begyndende delaminering. Et nærbillede dokumenterer en kraftig revne i betonen grundet rust fra bærende jern.

Den byggesagkyndige råder til at fjerne et område på min. 30 cm fra revnen og ind mod midten af underpladen. Den byggesagkyndige anbefaler samtidig en styrkevurdering af bærende jern.

Overboen reagerer på disse oplysninger ved kun at foretage kosmetiske indgreb, og naboen oplyser efter ny inspektion i juni 2020, at forholdene er "fine". Men de ønsker ikke at måle belastningstryk eller afgive skriftlige garantier for sikkerhed af ophænget.

Hvilke muligheder har jeg? Hvem kan jeg kontakte? Kommunen mener ikke at kunne hjælpe.

Med venlig hilsen

Susanne M

Hej Susanne

Jeg har ikke modtaget rapporterne fra dig. Kun et billede af altanen. Jeg tror desværre ikke, at man kan vedlægge mere end et dokument til spørgsmålet.

Vedligeholdelse af altaner er husejerens pligt. Og det er husejerens ansvar, at altanen er sikker, og at den ikke kan falde ned eller forårsage skade på andre.

Hvis altanen er overboens ansvar (det burde fremgå at jeres anpartsdeling), er det vedkommende, der skal sikre, at den ikke er farlig. I har fået altanen gennemgået af en byggesagkyndig, og hvis rapporten anbefaler, at der skal foretages noget med altanen, skal ejeren få det gjort.

Du kan læse mere om det i denne bog: Er min altan sikker?

Men du skal altså sikre dig, at det er din overbo, der har det fulde ansvar, og så skal du sende rapporten fra din bygningssagkyndige til ham. Du kan evt. også sende bogen, som jeg har linket til, og dette svar til ham. Hvis han vælger ikke at reagere, kan du i yderste konsekvens melde ham til politiet. Er der reelt fare for nedstyrtning, er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden