Det sker sjældent, men det hænder, at altaner styrter sammen. Der findes eksempler på, at bunden styrtet mod jorden, fordi for mange mennesker har stået på altanen. 

Kun få altaner kollapser

Hver gang der sker en ulykke, giver det anledning til at overveje, om man bør skærpe kontrollen og eftersyn for både gamle og nye altaner. Men indtil videre er der ikke fundet anledning til skærpelser. 

Jern, der bærer altaner, kan tære op

Risikoen er lille, men det er især ved ældre altaner, hvor jern, der bærer altanen, stikker ind i teglmuren, at du bør være opmærksom. Det gælder også, selv om jernet er galvaniseret med zink.

På bagsiden af teglmuren er der basisk, fordi vi har med mørtel at gøre. Og det basiske miljø kan fjerne det beskyttende zinklag på de galvaniserede konstruktioner, og så har vi ubeskyttet jern, og det kan tære op.

Størst risiko for, at ældre altaner kan styrte sammen

Især bør du være opmærksom, hvis altanen er ældre end 50 år.
Tærer jernet op, bliver konstruktionen ’skør’, og så kan altanen pludselig falde ned. 

Gå aldrig ud på en ustabil altan

Nyere altaner stikker ofte ikke gennem formuren, og så er risikoen for sammenstyrtning mindre. Men hvis der begynder at komme afskalninger omkring armeringstængerne på en altan af beton, bør alarmklokkerne ringe, for så har vi ubeskyttet jern igen.

Hvis en altan begynder at hænge lidt, virker ustabil, eller der er revner i bundpladen, bør man ikke gå ud på den. Det kan især være farligt, hvis der er flere personer på altanen.

Usikker på altanen – tag fat i en ekspert

Et godt råd er at tage fat i en byggesagkyndig eller ingeniør med forstand på byggekonstruktioner – eller bed din ejerforening, andelsforening eller udlejer om at gøre det - hvis du frygter, at din altan ikke er i orden. Hvis der er skader i de skjulte konstruktioner, har du ingen mulighed for selv at se det.

Men det er en god idé løbende at holde øje med altanen. Teknologisk Institut har denne vejledning til at tjekke, om en altan er ved at blive nedbrudt:

  • Afskallet beton, løse slidlag, spredte betonskader, revner, hvor beton og murværk er sammenbygget. samt generel begroning af overflader.
  • Opbulninger i betonen eller rødbrune udfældninger på betonens overflade. Det kan være tegn på nedbrydning af armeringen.
  • Hvide udfældinger, som kan være tegn på, at der foregår kemisk nedbrydning pga. kalk fra gennemsivet vand, men som dog ikke behøver at have betydning for altanens tilstand.
  • Nedbrudte belægninger, der kan være en væsentlig årsag til tilgang af fugt, som er en af de mest almindelige årsager til skader på udendørs betonkonstruktioner.

Tjek også, om værnet virker stabilt.

Er der mindre skader på konstruktionen, kan det repareres. Er der store rustangreb, kan det ende med, at altanen skal rives ned og erstattes af en ny.