Spørg Bolius

Nye altaner, ændringer betyder at værn ikke er sikkert for børn, hvad kan jeg som beboer gøre?

Udvidelse af ca 100 altaner

Jeg er betænkelige ved den sikkerhedsrisiko der er ved at betonhøjden over gulv er 68 cm, og at der herfra er et mellemrum på 29 cm op til rækværkets underkant , således at et barn kan få hovedet og kroppen ud gennem hullet, dette udgør en sikkerhedsrisiko fordi et barn kan kravle ud gennem hullet og omkomme ved et fald fra 4 sal. Det oprindelige projekt havde en højere betondel og hermed et langt mindre mellemrum i forhold til de nuværende 29 cm. De nuværende 29 cm opstår ved at man efter opsætningen har hævet afstanden fra betondelen for at overholde bygningsreglementet bestemmelse om minimum 1 m fra gulv plan.Jeg mener at den udformning altanen nu har, strider imod bygningsreglementet bestemmelser og intentionerne i reglementet om sikkerhed.

Jeg er i tvivl at værn ved altaner m.v. skal udføres, jf. BR15 kap. 3.2.3, stk. 1. også er gældende for det på medsendte skitse og ikke kun gælder lodrette balustre. Der gøres særligt opmærksom på, at åbninger ikke må være større end 89 mm og at udførelsen skal sikre at børn ikke kan klatre på værnet.

Med venlig hilsen

Børge F

Hej Børge F

Hvis altanen ogg værnet ikke opfylder betingelserne i byggetilladelsen og  krav i Bygningsreglementet, skal foreningen (der vel har kontakten og skrevet kontrakt med entreprenøren) rette henvendelse til entreprenøren og sikre at arbejdet bliver udført så det oveholder krav til altanværn, for det er både højde og åbninger der er krav til og begge dele skal overholdes.

Ifølge Bygningsreglementet  skal "Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. 
Hvilket blandt andet betyder: Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal udformes, så de ikke giver anledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem.

Normalt er kravet opfyldt ved højde 120 cm - og afstand mellem balystre ikke større end 8 cm
se mere: Børnesikkerhed, ved åbninger i fx trappeværn beskrives en stump kile - hvordan skal det forstås?

Det er ved tvivl kommunen der vurderer de konkrete forhold, men generelt er altanerne ikke lovlige hvis kravene ikke er opfyldt, med mindre kommunen har givet dispensation.

Og det er foreningen der formelt og i forhold til myndigheder  ejer ejendommen skal sikre at forholdene er lovlige og at bygning og installationeropfylder de gældende krav - Det er en af betingelserne der fremgår af den byggetilladelse til altanerne som kommunen har giver.

Så foreningen er ansvarlige i forhold til kommunen (og jer) - mens entreprenøren er ansvarlig overfor foreningen (bygherren) for at projektet og altanerne er udført som aftalt og overholder de gældende regler.
 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden