Spørg Bolius

Indbliksgener fra naboens altan?

Hej ekspertpanel

Jeg vil gerne høre om jeres råd, til følgende problemstilling.

Vores nabo har fået byggetilladelse til at etablerer en altan på første sal, selv bor vi som nabo i etplanshus, Altanens indvirkningen og indbliksgenerne ( afstand fra altan til vores hus langside er 12 m. ) finder vi belastende, idet der er væsentlige indbliksgener i vor dagligstue, spisestue, og vores 2 terrasser, incl. ca. 70% af haven.

Vi har rettet henvendelse til kommunen, forespurgt om vi ikke er partshaver ( Partshøring ) og burde været inddraget i byggesagen, evt. via nabohøring, således at vi kunne have påvirket altanens konstruktion mht. påvirkning og indbliksgener på os som nabo.

Kommunen har svaret:

Idet ejendommen er et 2-familiehus med vandret lejlighedsskel, kan kommunen ikke nægte udførelsen af altanen med en bygningshøjde og afstandsforhold, jf. BR10 kap. 2.2.3 stk.1, når betingelserne i pkt. 1) om maksimal højde til naboskel, samt pkt. 2), om mindste afstand til naboskel, er overholdt. Plan og Byg har ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale med sikkerhed kunne fastslå at bestemmelserne er overholdt, idet altanen er placeret i en afstand af 5m fra naboskel, og at højden af altanen, inkl. rækværk er 4.5m over terræn.

Da byggeriet således overholder bestemmelserne i BR10 kap. 2.3.3 stk.1, skal der ikke foretages en helhedsvurdering i henhold til de generelle kriterier i kap. 2.3, og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 2.3. Gentofte Kommune har således ikke foretaget en vurdering efter kap. 2.3.3 stk.2, og kap. 2.3.4 stk.2, om altanen kan give indbliksgener.

Vi finder det vanskeligt at accepterer at denne byggetilladelse i sin konstruktion og placering, udviser en ikke ubetydelig ubalance mellem gunst og ugunst, bliver gennemføres uden at vi inddrages og dermed havde mulighed for påvirke altanens konstruktion mht. indsigtsgener og påvirkning.

Spørgsmål.

Kommunen har en hjemmeside www.gentofte.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Lejligheder-og-Tofamiliehuse/altaner.

Denne hjemmeside beskriver bl.a. at der vil blive vurderet helhedsvurdering og indbliksgener, Er kommunen forpligtiget til at følge disse retningslinjer iht. Forvaltningsloven, og i bekræftende fald hvad er vores muligheder ?

Giver omfanget af indbliksgener og påvirkning, mulighed for at påkalde os Forvaltningslovens beskrivelse om manglende partshøring / partshaver ?

Kommunen kalder altanens indbliksgener og påvirkning for forventlig i den slags byggeprojekter,

Vi kalde altanens indbliksgener og påvirkning for væsentlige. Findes der overhoved en grænse for hvor intimiderende indbliksgener og påvirkning må være, og hvor og hvordan afgøres det ?

Har vi en dårlig sag og må indstille os på, at det er som det er, og det bliver som det bliver ?

Vi ser frem til jeres svar.

Med venlig hilsen

L. og John W.

Kære John W

Hvis altanen holder sig indenfor "byggeretten" og der ikke har skullet gives dispensation til altanen har i nok ikke krav på at blive hørt.

Bygningsreglementet BR18. Byggeret:
"Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt.
1) Maksimal højde er 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til skel på 2,5 m mod nabo, vej og sti."

Generelt er det sådan at der hvor man bor tæt, som fx villakvarter må det forventes at et vist indblik fra nabohuset ikke kan undgås, og især hvis nabohuset er i to etager - men det er selvfølgelig en vurdering i de enkelte tilfælde hvor store generne er.

Men umiddelbart tror vi ikke der er noget at gøre, andet at du på egen grund kan anlægge beplantning der kan begrænse indbliksgenerne så meget som det er muligt - og så ellers forsøge at lade være med at lade jer genere af det og være opmærksom på normalt vil naboer på altaner også gerne selv sidde ugeneret.

Hvis du mener at kommunen i behandling af byggetilladelsen har begået fejl, kan det af og til være en god ide at søge konkret rådgivning hos landinspektør eller jurist, der kan vurdere om der i det konkrete tilfælde er begået fejl.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden