Hvad er et gelænder?

Et gelænder er en form for afskærmning på en trappe, altan eller terrasse, der skal sikre, at du ikke falder ud. I bygningsreglementet er der krav til udformningen af et gelænder - bl.a. til højden, da det skal værne mod et frit fald.

Et gelænder kaldes også et værn. Der er flere enkeltelementer i et værn som alle har deres egne specielle navne

Øverst er håndlisten. Håndlisten kan holdes oppe af lodretstående stolper. Disse kaldes balustre. Den første stolpe, som også er kraftigere end de øvrige kaldes mæglersøjle eller startmægler. Er der flere stolper, som er kraftigere end de øvrige, kaldes de sceptre.

Hvilke materialer anvendes typisk til gelændere?

Et gelænder kan se ud på mange forskellige måder og være lavet af forskellige materialer.

Træ har været det mest anvendte materiale til alle former for gelændere.

Håndlister

Håndlister af træ blev tidligere fremstillet i hånden af meget dygtige snedkere. Det var den helt store svendeprøve at lave håndlister, og især krumningen ved etageskift var svær at lave.

De senere år har der været en stigende tendens til at lave håndlister af børstet eller poleret stål. Stål har den fordel, at det er relativt nemt at arbejde med, og at det kan laves i stort set alle tænkelige former.

Desuden giver stål sig ikke, som træ gør, og det flækker, revner og svinder heller ikke. En ulempe ved håndlister af stål er det lidt rå og kolde look, som ikke ligefrem opfordrer til at røre ved dem. Den kolde overflade på håndlisten er heller ikke altid rar at røre ved i modsætning til træ.

Der har været en tendens til at lave meget store håndlister, dvs. tre gange større end normalt, for at bryde med de kendte traditioner.

Håndlister udføres ofte i overstørrelse i forhold til hvad de kan holde til. Det er for at de skal syne solide.  

Værn på gelændere

Værnet på gelænderet bliver i dag udført på mange forskellige måder. Den traditionelle måde at lave det på er at bruge balustre (rundstokke) af træ, som især tidligere blev udskåret eller drejet i et mønster.

Værn laves i dag - ud over af træ - også af plademateriale som: 

 • Glas som er hærdet og lamineret.
 • Stål og jern, som hele plader eller som stolper.
 • Plastic og plexiglas plader, gennemsigtige eller matterede.
 • Dug eller stålwire, der er spændt hårdt op.

I nogle tilfælde skal der tages hensyn til specifikke brandkrav, hvilket betyder, at ikke alle pladetyper er lige anvendelige.

Hvilke love og regler gælder for gelændere?

I bygningsreglementet er der regler for, hvordan værn og håndlister skal være, så de opfylder kravene for gelændere. 

 • Højden på værn og rækværk bør være mindst 1,0 meter. Ved fx altangange skal højden være mindst 1,2 meter.
 • Ved trapper og ramper skal højden af værnet være mindst 0,8 meter og mindst 0,9 meter over trappereposer
 • Åbninger i værn skal udformes, så børn sikres på betryggende måde. Lodrette åbninger må højst være 89 mm brede.
 • Ramper med en hældning på mere end 2 grader skal forsynes med gelænder i begge sider. Særligt brede trapper og ramper skal deles op i mindre stykker med et eller flere gelændere. Der må højst være 2 meter imellem gelænderne. I beboelsesbygninger kan trapper forsynes med håndliste i kun en side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel el.lign. er mindre end 1,1 meter
 • Håndlister bør udføres med en diameter på 40-50 mm og opsættes med en friafstand til væg eller understøtning på mindst 50 mm.
 • Håndlisten kan suppleres med en ekstra håndliste, der opsættes ca. 65 cm over trinet, så børn også har noget at holde fast i.
 • Håndlisten føres mindst 30 cm ud over trappens eller rampens begyndelse og slutning.
 • Håndlisten bør udføres i en farve eller et materiale, der tydeligt markerer sig i forhold til omgivelserne.
 • Håndlister bør udføres af et materiale, der ikke er varmeledende eller kan fremkalde allergi. Træ er velegnet.