I en køkkenhave er den bedste slags jord let, velmuldet, porøs og humusrig jord. Humus er det organiske materiale, der dannes ved nedbrydning af fx blade og grene. Jorden i din køkkenhave skal helst være så let og porøs, at du kan grave og plante i jorden med hænderne.

Du kan bedømme din jord ved at lave en lakmusprøve, eller ved at udføre en jordbundsanalyse med et selvindkøbt analysesæt. Du kan også få lavet en professionel jordbundsanalyse på et laboratorium, men det er dog temmelig dyrt.

Et analysesæt kan du til gengæld bruge flere gange. Køb det i velassorterede planteskoler eller hos plantehandlere. Du kan også købe analysesæt hos forhandlere på internettet.

Sådan laver du en lakmusprøve

 • Køb lakmuspapir eller indikatorpapir i en velassorteret planteskole eller planteforhandler.
 • Opløs en lille håndfuld jord i en spand eller pose med lidt vand.
 • Lad det trække i ca. en halv time.
 • Dyp lakmuspapiret ned i blandingen. Farven varierer mellem blå, som indikerer at blandingen er basisk, og rød, som indikerer en sur blanding. På det oversigtskort, som følger med lakmuspapiret, kan du derved aflæse det rigtige cirkatal for jordens pH-værdi. Denne målemetode er ikke 100 procent præcis, men er en indikator.

Sådan laver du en professionel jordbundsanalyse

 • Grav 6-8 huller i din køkkenhave i en dybde af 25-30 cm, så du får 6-8 skiver jord med en diameter på ca. 2 cm. Du skal grave fra forskellige steder i køkkenhaven.
 • Bland alle prøverne godt i en spand.
 • Tag en lille portion fra spanden, som du indsender til laboratorium eller selv analyserer med lakmuspapir eller analysesæt.

Hvad gør du, hvis køkkenhavejorden er for sur?

Hvis din køkkenhavejord er blevet for sur, hvilket vil sige, at den har en pH-værdi langt under 7, kan du med fordel sprede kalk i din køkkenhave. 

Du skal bruge omtrent 5-6 kilo kalk til 10 m2, hvis det er en leret jord. Er jorden er sandet, skal du kun bruge 3-4 kilo til 10 m2. 

Du må ikke forsøge at hæve pH-værdien til helt omkring 7 ved at smide mere kalk end det anbefalede. Hvis jorden bliver for kalkholdig, er det sværere at sænke pH-værdien, end det er at hæve den. Derfor skal du kun kalke køkkenhavejorden, hvis det er nødvendigt. Det er bedre at hæve pH-værdien lidt ad gangen over et par sæsoner, så du ikke kommer til at overkalke.

Den bedste køkkenhavejord

I en køkkenhave skal tallene optimalt se sådan ud:

 • Reaktionstallet (pH) skal være mellem 6,8 og 7,4
 • Fosforsyretallet (Ft) skal være mellem 10 og 20
 • Kaliumtallet (Kt) skal være mellem 12 og 25
 • Magnesiumtallet (Mt) skal være mellem 10 og 16

Det koster et analysesæt

Du kan købe lakmuspapir (indikatorpapir) eller jordbundstest til måle pH-værdi mange forskellige steder. Fx i velassorterede planteskoler eller i internetbutikker.

Priserne varierer meget alt efter størrelsen på testen.

Et helt simpelt test-sæt med 80 striper indikatorpapir og tilhørende skala kan fås for ca. 40 kr. (2019).

Du kan også købe en lidt mere avanceret test, der indeholder pH-jordtesttabletter, undersøgelsesrør og destilleret vand. Det koster omkring 100 kr (2019).