Med nedenstående beregner får du vejledende beregning på, om det bedst kan betale sig for dig, at få indefrosset grundskatten eller søge om boligydelse. Vær opmærksom på, at begge ydelser skal betales tilbage ved salg af huset.

Beregn din boligydelse her

Udfyld dine oplysninger i felterne nedenfor. Hvis der er et felt, du er i tvivl om, kan du trykke på spørgsmålstegnet for at få hjælp til at komme videre.

Få hjælp og se forudsætninger - klik her

Beregner medtager ikke følgende specialtilfælde

  • Ejendomme, hvor kontantværdien af restgælden på ansøgningstidspunktet overstiger 80 pct. af den kontante ejendomsvurdering for året forud for ansøgningstidspunktet
  • Ejendomme, hvor en del er boligen er udlejet
  • Ejendomme med mere to beboere
  • Stærkt bevægelseshæmmede beboere i dertil indrettede boliger
  • Ved en personlig formue på over 844.700 kr.