Kort resumé

  • Vi har udvklet en beregner til at estimere, hvor meget man kan få i boligsikring som alene-boende og ikke-pensionist i en bolig på op til 65 m2. 

  • Hvis boligen er større end 65 m2 for en enkelt person eller 85 m2 for to personer, reduceres huslejen proportionalt i beregningen af boligsikring. 

  • For mere detaljerede beregninger kan du bruge en officiel beregner hos Borger.dk.

Beregn din boligsikring her

Med denne beregner får du en indikation af, hvor meget du kan få i boligsikring som alene-boende og ikke-pensionist i en bolig på op til 65 kvadratmeter.

Hvis der kun bor én person i boligen, ydes der fuld boligsikring for et areal op til 65 kvadratmeter. Hvis boligen er større, bliver huslejen reduceret tilsvarende. Bor du fx alene i en lejlighed på 75 kvadratmeter, bliver huslejen reduceret til 65/75 af den oprindelige leje.

Husleje reduceres ved større boligareal

Hvis huslejen udgør 7.500 kr., skal lejen divideres med 75 og derefter ganges med 65. I det konkrete eksempel vil du opnå boligsikring på baggrund af en støtteberettiget husleje på 6.500 kr.

Hvis I bor to personer i boligen, forhøjes boligarealet fra 65 kvadratmeter til 85 kvadratmeter. En tilsvarende fremgangsmåde benyttes til beregning af den støtteberettigede leje, hvis boligen er større end 85 kvadratmeter.

Ønsker du en beregner med flere muligheder, finder du en officiel beregner hos Borger.dk.