Som studerende i en mindre lejebolig, er det ofte nødvendigt at få en ’roomie’ til at flytte ind for at få økonomien til at hænge sammen. De færreste studerende har råd til en husleje på 7.000 til 8.000 kr. for en toværelses lejlighed, hvilket er normen i København og Aarhus.

Men med en lav husstandsindkomst har du gode muligheder for at opnå boligsikring, som kan udgøre op til 1.026 kr. månedligt, hvis du ikke har hjemmeboende børn.

Dit valg i ansøgning om boligstøtte kan afgøre, hvor mange penge du får

Imidlertid er det ikke ligegyldigt, hvordan du udfylder ansøgningen om boligsikring. 

Ved beregning af boligsikringen kan du nemlig i nogle tilfælde få et højere beløb udbetalt, hvis du registrerer din roomie som et medlem af husstanden frem for som logerende – og omvendt.

Udbetaling Danmark (UDK), der står for administration af boligstøtten, er nemlig ligeglad med, om det er en kæreste, en god ven eller en fjern bekendt, der flytter ind i lejligheden. 

I ansøgningen kan du vælge mellem to muligheder:

  1. Hvem bor i boligen ud over dig?  
  2. Lejer du en del af din bolig ud?

Vælger du mulighed 1, vil din roomies indkomst indgå i den samlede husstandsindkomst (registreres som sambo).

Vælger du mulighed 2, vil din roomies indkomst ikke indgå ved beregning af boligsikringen (registreres som logerende).

Lejekontrakt afgør opsigelse – ikke boligsikring

Om du vælger mulighed 1 eller 2 i ansøgningen om boligsikring, har ingen indflydelse på, hvis du senere ønsker at opsige din roomie. Det er alene lejekontraktens indhold, der afgør muligheden for opsigelse.

Hvis kun den ene står på lejekontrakten, er det vedkommende, der har mulighed for at opsige den anden. Det ændrer boligsikringsformularen ikke på.

Dog er der særlige regler ved fx kæresteforhold, selvom der kun står én på lejekontrakten, da parten uden lejekontrakt, kan have krav på/ ret til at indtræde i lejekontrakten efter to års samliv (for kærester). Det samme gælder for ægteskaber, hvor man dog har krav på fortsættelse med det samme.

Kilde: LLO

Eksempel: Samboende giver 500 kroner ekstra i boligstøtte

Lad os se på et konkret eksempel:

Johan er studerende med en månedlig indkomst på 12.500 kr. Han har netop underskrevet lejekontrakt på en moderniseret toværelses lejlighed til en leje på 7.500 kr.

For at kunne få råd til den månedlige husleje, flytter en af hans studiekammerater, Mikkel, ind, og de aftaler, at deles om huslejen. Både Johan og Mikkel har en typisk studenterindkomst på 12.500 kr. om måneden, hvilket i det konkrete tilfælde sikrer dem 1.026 kr. i boligsikring.

Når Johan skal søge boligsikring, vælger han at opføre Mikkel som mulighed 1 (samboende) i ansøgningen. Havde Johan i stedet valgt mulighed 2 (logerende), ville han kun have fået 575 kr. i boligsikring.

Rent teknisk er forklaringen, at hvis du deler lejligheden med en anden person, som ikke er logerende, vil denne person også indgå i beregning af boligsikring, ligesom hans indkomst tæller med i husstandsindkomsten. Og er indkomsten tilstrækkelig lav, vil det ikke påvirke størrelsen af boligsikringen negativt.

Få styr på din roomies indkomst

Om din bofælle skal indgå som logerende eller som et medlem af husstanden afhænger derfor af hans eller hendes indkomst. Hvis Mikkel fx er færdiguddannet og tjener 25.000 kr. om måneden, vil Johan ikke modtage boligsikring, hvis Mikkel indgår i husstanden.

Vælger Johan derimod at opføre Mikkel som logerende på ansøgningen om boligsikring, vil han modtage 575 kr. i boligsikring.

I den situation er Johan altså bedst tjent med at fravælge ’husstandsordningen’ og tilvælge ’logerende-ordningen’. Men som det også fremgår af nedenstående skema, afhænger den optimale løsning af de økonomiske forhold hos de to parter.

Eksempel: Så meget boligstøtte kan du få

I nedenstående skema kan du se, hvor meget boligsikring du kan få i forskellige situationer.
Af eksempel 1 fremgår det, at en lejer med en logerende vil modtage 575 kr. i boligsikring, hvis hans roomie betaler halvdelen af huslejen. I eksempel 4 har lejeren valgt at dele lejligheden med sin kammerat. I den situation stiger boligsikringen til 1.026 kr.  

I eksempel 3 og 6 udgør boligens areal 85 m2 fordelt på fire værelser. I de resterende fire eksempler udgør boligarealet 65 m2 fordelt på to værelser.

Kringlede regler ved beregning af boligsikring

Ved ansøgning om boligsikring skal du opgive antallet af værelser i boligen. Antallet af værelser har dog kun betydning, hvis du udlejer til en logerende eller anvender noget af boligen til erhverv.

Antallet af personer i husstanden spiller derimod en afgørende rolle i beregning af boligstøtten. Flere personer i husstanden giver normalt en højere husstandsindkomst, hvilket alt andet lige reducerer boligsikringen. 

På den anden side betyder flere personer i husstanden også, at der ydes boligsikring til en større bolig. Bor du fx i en fireværelses lejlighed på 85 m2, vil du i nogle tilfælde modtage mere i boligsikring, end hvis lejligheden kun var på to værelser med den samme husleje

Med én logerende vil du i et konkret eksempel modtage 868 kr. i boligsikring i en fireværelses lejlighed, men kun 575 kr. i en toværelses lejlighed, som det fremgår af skemaet.

Sådan beregnes boligsikringen ved deling af lejlighed

Hvis du lejer et værelse ud til en logerende, skal den logerende indkomst ikke medregnes i din husstandsindkomst. 

I stedet bliver din støtteberettigede husleje reduceret på baggrund af antallet i værelser i lejligheden og den modtagne husleje. 

I en toværelses lejlighed vil beregningen af den støtteberettigede lejeudgift altid basere sig på, at lejeudgiften nedsættes med mindst halvdelen af den faktiske husleje. 

Hvis du betaler 7.500 kr. månedligt for en lejlighed på to værelser, udgør din støtteberettigede leje maks. 3.750 kr. Hvis den logerende betaler mere end 3.750 kr., nedsættes din støtteberettigede leje med den leje, som den logerende betaler til dig.

Hvis du i stedet bare flytter sammen med en anden person afhænger boligsikringens størrelse afhænger nu af den samlede husstandsindkomst. Det vil sige, at din roomies indtægt skal medregnes i husstandsindkomsten, hvilket påvirker størrelsen af din boligsikring.

Beregn selv din boligstøtte på boligstoette.dk