Mens huslejen for både private værelser og små lejligheder er steget kraftigt i København gennem de sidste 11 år, er prisudviklingen langt mere beskeden i Aalborg. 

I limfjordsbyen med både havnebad, streetfood og et levende bymiljø i byens små gader, er huslejen for et gennemsnitligt værelse kun steget med 18 procent fra 2011-2021 til cirka 2.900 kr. månedligt.

I samme periode er huslejen for et privat værelse i København steget med 36 procent og udgør i dag gennemsnitligt 4.800 kr.

Det fremgår af en opgørelse over huslejepriser på det private boligmarked i landets fire største studiebyer. Opgørelsen er udfærdiget af boligportal.dk, der formidler udlejning af værelser og lejligheder på det private boligmarked.

Stort udbud af billige lejligheder til studerende i Aalborg – få i København

Også hvad angår udbuddet af ledige lejligheder, er limfjordsbyen i en klasse for sig selv med en kæmpeudbud af ledige lejligheder.

På boligportal.dk er der medio august 2022 udbudt 689 lejligheder til en husleje på under 8.000 kr. månedligt. Priserne starter ved cirka 3.000 kr. månedligt for en etværelses lejlighed i centrum af Aalborg.

Noget anderledes ser det ud i Storkøbenhavn (inden for motorringvej 3), hvor udbuddet af tilsvarende boligere er begrænset til 104 enheder. 

Så meget koster de studieegnede boliger i landet fire største byer

Område

Boligtype

2011

2022

Ændring i procent

Aalborg C

Værelse

2.472

2.838

15

Aalborg C

1 vær. lejlighed

3.126

4.258

36

Aalborg C

2 vær. lejlighed

4.382

5.644

29

Aarhus C

Værelse

3.107

3.744

21

Aarhus C

1 vær. lejlighed

4.457

5.993

34

Aarhus C

2 vær. lejlighed

6.516

8.080

24

Odense C

Værelse

2.416

3.358

39

Odense C

1 vær. lejlighed

3.048

4.381

44

Odense C

2 vær. lejlighed

4.506

6.249

39

Storkøbenhavn

Værelse

3.532

4.799

36

Storkøbenhavn

1 vær. lejlighed

4.540

7.378

62

Storkøbenhavn

2 vær. lejlighed

6.872

10.549

54

Note

Storkøbenhavn omfatter efterstående postnumre, der strækker sig fra Østerbro til Farum: 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2610, 2620, 2640, 2650, 2680, 2700, 2720, 2730, 2750, 2800, 2820, 2850, 2860, 3460, 3500, 3520. Specielt for Storkøbenhavn skal det bemærkes, at der er tale om gennemsnitslejer over et relativt stort område, hvor lejen i yderområder ligger væsentligt lavere end i centrum og i byens brokvarterer. Husleje er indhentet som en gennemsnitlig månedlig leje over de udbudte boliger hos www.boligportal.dk, som er Danmarks største webbaserede formidler af private lejemål.

Priser på studieboliger i Odense tæt på Aalborg

Også i Odense ser boligsituationen opløftende ud for de nye studerende. Huslejen for et gennemsnitsværelse ligger lige omkring 3.400 kr., mens en etværelse på 3.400 kr., mens en 1-værelses lejlighed er udbudt til gennemsnitligt 4.200 kr. i husleje.

Udbuddet af lejligheder i Odens C til under 8.000 kr. er relativt højt og udgør i skrivende stund 273 boliger. 

Med prisstigninger på omkring 40 procent fra 2011 til 2022 er huslejen i Odense for både værelser og lejligheder steget lidt mere end i Aalborg.

Husleje sluger 89 procent af SU´en i København

Set i forhold til den aktuelle SU-sats, er er der ikke meget tilbage af SU´en i København, når huslejen er betalt.

Faktisk sluger huslejen for et gennemsnitligt værelse 89 procent af SU´en (efter skat) i København mod kun 54 procent i landets billigste studieby, Aalborg.

Pris for værelse i procent af SU efter skat

År

Storkøbenhavn

Aarhus

Odense

Aalborg

2011

73

64

50

51

2022

88

69

62

54

Note: Kilde som i tabel 1 samt SU-styrelsen. Egne skatteberegninger

Aarhus befinder sig lidt i mellemposition, hvor 73 procent af SU`en går til betaling af huslejen for et gennemsnits-værelse.

Stigninger i husleje overgår stigninger i SU

Fælles for alle fire studiebyer er dog, at huslejestigninger - set over de seneste 10 år - har overhalet stigningen i SU. Kun Aalborg udmærker sig med en beskeden stigning, mens studerende i København har fået udhulet deres SU i markant grad gennem højere huslejer.