Mens huslejen for både private værelser og små lejligheder er steget kraftigt i København gennem de sidste 10 år, er prisudviklingen mere beskeden i Aalborg. 

I limfjordsbyen med både havnebad, streetfood og et levende bymiljø i byens små gader, er huslejen for et gennemsnitligt værelse kun steget med 18 procent fra 2011-2021 til cirka 2.900 kr. månedligt.

I samme periode er huslejen for et privat værelse i København steget med 36 procent og udgør i dag gennemsnitligt 4.800 kr.

Det fremgår af en opgørelse over huslejepriser på det private boligmarked i landets fire største studiebyer. Opgørelsen er udfærdiget af boligportal.dk, der formidler udlejning af værelser og lejligheder på det private boligmarked.

Stort udbud af billige lejligheder til studerende i Aalborg – få i København

Også hvad angår udbuddet af ledige lejligheder, er limfjordsbyen i en klasse for sig selv med en kæmpeudbud af ledige lejligheder.

På boligportal.dk er der primo juni 2021 1.044 lejligheder til en husleje på under 8.000 kr. månedligt. Priserne starter ved cirka 3.000 kr. månedligt for en etværelses lejlighed i centrum af Aalborg.

Noget anderledes ser det ud i København/Frederiksberg, der rummer fem gange så mange indbyggere. Her er udbuddet af lejligheder til under 8.000 kr. månedligt begrænset til 80 styk.

Priser på studieboliger i Odense tæt på Aalborg

Også i Odense ser boligsituationen opløftende ud for de nye studerende. Priserne er kun en spids højere end i Aalborg med en gennemsnitspris for et værelse på 3.400 kr., mens en etværelses lejlighed er udbudt til gennemsnitligt 4.200 kr. i husleje.

Udbuddet af lejligheder i Odens C til under 8.000 kr. er relativt højt og udgør i skrivende stund 232 boliger. 

Huslejerne i Odense er dog steget lidt mere end i Aalborg med prisstigninger på omkring 40 procent fra 2011-2021.

Husleje sluger 89 procent af studerendes SU i København

Set i forhold til den aktuelle SU-sats, er er der ikke meget tilbage af SU´en i København, når huslejen er betalt.

Faktisk sluger huslejen for et gennemsnitligt værelse 89 procent af SU´en (efter skat) i København mod kun 54 procent i landets billigste studieby, Aalborg.

Aarhus befinder sig lidt i mellemposition, hvor 73 procent af SU`en går til betaling af huslejen for et gennemsnits-værelse.

Stigninger i husleje overgår stigninger i SU

Fælles for alle fire studiebyer er dog, at huslejestigninger - set over de seneste 10 år - har overhalet stigningen i SU. Kun Aalborg udmærker sig med en beskeden stigning, mens studerende i København har fået udhulet deres SU i markant grad gennem højere huslejer.