Er du folkepensionist og har store udgifter til varme og en lav indkomst, har du mulighed for at få for at få udbetalt varmetillæg fra Udbetaling Danmark (UDK) – også selv om du bor i dit eget hus eller lejlighed. Både folkepensionister i ejer- og lejebolig kan således få tillægget som et tilskud til deres varmeudgifter. 

- Har du en beskeden indkomst som pensionist, og er du samtidig belastet af en stor varmeregning, er der mulighed for økonomisk støtte fra kommunen. Hvis du eksempelvis bor alene og betaler 21.000 kr. i årlig varmeudgift, kan du – afhængig af din indkomst – modtage op til 9.100 kr. i skattefrit varmetillæg hvert år, forklarer ekspert inden for boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Varmetillæg er til de dårligst stillede pensionister

Varmetillægget er baseret på din personlige tillægsprocent, som står på din pensionsmeddelelse, og dermed målrettet den økonomisk svageste del af folkepensionisterne.

Den personlige tillægsprocent går fra 0 til 100 og beregnes på baggrund af husstandens indtægt ud over folkepensionen. En tillægsprocent 100 giver maksimalt tilskud, men en tillægsprocent på 0 betyder, at du ikke kan få noget varmetillæg. 

Er din personlige tillægsprocent lavere end 100, bliver varmetillægget reduceret, så en tillægsprocent på eksempelvis 75 procent giver en tilsvarende procentdel af tilskudsbeløbet.

Beregn dit eventuelle varmetillæg her

I nedenstående beregner kan du undersøge dine muligheder for varmetillæg. Beregneren dækker langt hovedparten af borgere i egen ejerbolig, men har visse begrænsninger. Under "Beregnerens forudsætninger" kan du se, om din situation er dækket ind.

Se beregnerens forudsætninger

  • Beregning er baseret på opvarmning med oliefyr
  • Ved opvarmning med fjernvarme eller el reduceres varmehjælpen med cirka 10 - 20 procent afhængig af varmeregningens størrelse
  • Det er endvidere forudsat, at der ikke bor andre personer i boligen end ansøger og en eventuel samlever
  • Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores beregner, vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til web@bolius.dk

Ansøg om varmetillæg

For en mere præcis beregning, som dækker flere individuelle forhold, kan vi henvise til en tilsvarende beregner på borger.dk, som du finder her.

Hvis beregneren viser, at du kan få varmetillæg, skal du udfylde denne ansøgning online på borger.dk for at modtage det. Har du problemer med at udfylde formularen, kan du ringe til Udbetaling Danmark. Du kan også henvende dig til kommunens borgerservice og bede om at blive fritaget for digital selvbetjening og i stedet få en ansøgningsblanket.