Spørg Bolius

Bil kørte ind i vores hus, husforsikring dækker - men hvad med selvrisikoen?

Hej Bolius

En bil kørte ind i vores ejendom i Januar og lavede en skade der nu er lavet til en pris af ca. 22.000 kr.

Bilen blev totalskadet og ejeren har erkendt ansvaret. Han er forsikret hos Tryg. Vi anmeldte skaden til vores forsikringsselskab Alm Brand og regnede med at alt gik sin gang som det skulle uden nogen udgifter for os.

Stor var vores forundring da vores forsikringsselskab sendte os en opkrævning på selvrisiko som vi skulle betale.

Det fandt vi højst besynderlig da vi jo ikke har nogen som helst ansvar for det skete, men derimod bilisten der har det fulde ansvar for skaden.

Vi vil gerne have at vide om det er almindelig praksis.

Med venlig hilsen.

Hans Chr. E

Kære Hans Chr. E

I eksemplet er skaden og opkrævningen af selvrisiko behandlet efter bogen. Husejeren har – i princippet – selv valgt at have en selvrisiko for skader på husforsikringen og det er hvad selskabet forholder sig til, uagtet at selskabet selv skal opkræve den resterende del af skaden hos skadevolders ansvarsforsikring.

Selvfølgelig skal skadelidt ikke selv bære selvrisikobeløbet, men det er op til ham at gøre selvrisikoen gældende overfor skadevolder, hvilket næppe vil give anledning til problemer, da ansvaret må være åbenbart.

I det beskrevne eksempel kunne selskabet have valgt at gøre hele kravet gældende overfor skadevolder, men i rigtig mange situationer kan der være tvivl om f.eks ansvarsfordeling eller skadeopgørelse som begrunder at forsikringsselskaberne praktisk overlader til deres kunder selv at gøre en selvrisiko gældende overfor en skadevolder.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden