Hvad er en patriciervilla?

En patriciervilla er en stor villa i klassisk stil, der er bygget i perioden fra 1860 til 1930. Ordet patricier stammer fra romerriget, hvor en patricier var en højtrangerende embedsmand i det romerske imperium, dermed afspejler navnet den status villaernes stilmæssige udtryk sigter efter.

Patriciervillaer blev normalt tegnet af de førende arkitekter i landet som bolig for familier fra det bedre borgerskab. Disse villaer er ofte imponerende både i størrelse og med det ekstravagante materialevalg og de mange andre detaljer, som villaen er udsmykket med.

Hvordan er patriciervillaens arkitektur?

Den klassiske patriciervilla er bygget med formålet om at virke storslået og imponerende, så villaen kunne understrege ejerens rigdom og status i samfundet.

Villaerne er bygget i den historicistiske periode, hvor man genbrugte og gerne blandede historiske elementer fra tidligere tiders arkitektur, fx den gotiske stil, renæssancen, barokken og klassicismen.

Patriciervillaer er ofte bygget symmetrisk op omkring en centralt placeret og til tider næsten pompøs indgang. Vinduerne er ofte også symmetrisk placerede, hvilket er med til at understrege ordenen i husets udtryk.

Den midterste del af huset kan være trukket en anelse frem, så der opstår en reliefdybde og skyggevirkning, som får huset til at virke fornemt og storslået.

Udsmykningen

De rendyrkede klassiske patriciervillaer er enkle og geometriske i deres arkitektur. På dem er udsmykning og dekoration holdt på et minimum, men de er fint proportionerede omkring en centerakse.

Andre patriciervillaer er inspireret af barokken og er mere livlige og ekstravagante i deres udsmykning, der kan bestå af fx. blomsterranker, statuer eller søjler, der er malet, så de ligner marmor. Disse udsmykninger er inspireret af græsk og romersk arkitektur. Man kan beskrive den barokke stil som en mere legende og frigjort udgave af klassicismen.

Indvendigt kan patriciervillaer også være udsmykket, og materialevalget er ofte i meget høj kvalitet. Der kan bl.a. være solidt og smukt træarbejde både i gulve, fyldningsdøre, indfatninger og gerigter (trælisterne der sidder rundt om dørkarmen), og høje paneler ses i visse rum, fx hall og spisestue.

Stukken i stuer er typisk rig på detaljer og fint varieret fra rum til rum. Stukken i herreværelset og biblioteket, hvor mændene trak sig tilbage efter middagen, er fx enkel og maskulin, mens stukken i dagligstuen, hvor kvinderne holdt til, er mere feminin og pyntet.

Indretning

Også når det kommer til indretningen, afspejler patriciervillaen orden og symmetri.

Gæster kunne ankomme til og bevæge sig rundt i huset uden at møde hverken tjenestefolk eller børn, fordi køkken, spisekammer, soveværelser og værelser til tjenestefolk og børn var placeret tilbagetrukket fra den repræsentative del af huset.

Hvilke materialer og byggeteknik er typiske for patriciervillaen?

Patriciervillaer blev bygget til folk, der havde råd til de bedste materialer. Lønnen til håndværkeren var lav, når man selv sad på toppen af kransekagen, så det var ikke så afgørende, hvor mange timer der blev lagt i byggeriet. Derfor er patriciervillaen ofte rig på kunstfærdige detaljer både inde og ude.

Følgende træk kendetegner patriciervillaen:

 • Solide, traditionelle materialer i høj kvalitet ude som inde.
 • Mansardtag (’todelt’ tagflade, en del med lav hældning og en med stejl) med røde eller sortglaserede tegl.
 • Murede og ofte pudsede facader.
 • Udsmykninger. 
 • Inddækning, tagrender og nedløbsrør i solide materialer, fx kobber.

Hvordan så haven til en patriciervilla oprindeligt ud?

Patriciervillaer og andre villaer fra denne tid blev betragtet som små landsteder, og haven var derfor en vigtig del af det samlede billede og ideal for villaen. Haven blev ofte arkitekttegnet ligesom huset.

Alt efter arkitektens ideer kunne haven enten være symmetrisk ligesom huset, eller den kunne være anlagt som en lille park med bløde linjer og smukke stier med inspiration fra de engelske, romantiske haveanlæg.

Nytte- og køkkenhaver og frugttræer var ikke nødvendigvis en del af haven, men derimod som regel gemt lidt af vejen.

Hvordan bliver patriciervillaen brugt i dag?

Patriciervillaer har gennem alle tider tiltrukket huskøbere og gør det i høj grad også i dag. Villaerne med de store, lyse og højloftede rum er meget populære.

Medaljen har dog også en bagside. Det kan være et stort og bekosteligt arbejde at vedligeholde og reparere en patriciervilla. Mange af husets bygningsdele kræver en stor arbejdsindsats, når de skal istandsættes, og lønnen til en håndværker ikke så lav i dag, som den var i slutningen af 1800-tallet.

Mange patriciervillaer har derfor af økonomiske grunde mistet en del af deres særegne stil og storslåethed i forbindelse med istandsættelse. Bygningsdele med kunstfærdige udsmykninger er blevet erstattet med mere almindelige bygningsdele. Derudover er tagrender og nedløbsrør af kobber er blevet skiftet ud med billigere materialer, og fine detaljer og udsmykninger er gået tabt, i forbindelse med at husenes facader er blevet pudset op.

I 1960'erne og frem blev mange af de store patriciervillaer benyttet af kollektiver. I den forbindelse blev de ofte bygget meget om indvendigt for at gøre plads til, at der kunne bo mange mennesker. Det gik hårdt ud over villaernes interiør, som heller ikke var i særlig høj kurs hos beboerne, da det repræsenterede de fine borgerlige værdier, som mange af kollektivisterne var imod.

Mange af de store patriciervillaer er i dag delt op i ejerlejligheder eller lavet til tofamiliehuse.

Hvilke fordele og ulemper har patriciervillaen?

Fordele ved patriciervillaen

 • De fleste mennesker lader sig bjergtage af de smukke detaljer og den velproportionerede orden, som huset har både ude og inde.
 • Villaerne er ofte kendetegnede ved de store, lyse og højloftede rum
 • Husene er opført i solide materialer, og ofte bærer de præg af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet både udvendigt og indvendigt.

Ulemper ved patriciervillaen

 • Det er dyrt og tidskrævende at vedligeholde og renovere en patriciervilla, især hvis alle de særegne detaljer skal bevares.
 • Selvom patriciervillaen har rummelige og lyse rum, passer husets indretning med afsidesliggende køkken og værelser ikke så godt til den moderne families ønsker og behov.
 • Patriciervillaen er betagende, fordi den med sin strenge orden udgør en helstøbt og smuk helhed. For mange ombygninger og ændringer kan gå hårdt ud over de indvendige overflader og kan let spolere husets stil og orden.