Hvordan er økonomien for en single?

Singler eller husstande med kun én voksen person i husstanden havde ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit en indkomst på i alt 313.000 kr. om året i 2019. Opjusteret med lønstigninger i to år svarer det til ca. 329.000 kr. Efter skat svarer det til ca. 18.000 kr. udbetalt om måneden.  

Når de forskellige udgifter til mad, tøj, forsikring, telefon, a-kasse og fagforening er indregnet, er der omkring 8.500 kr. tilbage til husleje om måneden. Grundlaget for beregningerne finder du nederst i artiklen.

Hvilke muligheder har en single på boligmarkedet?

Som single har du i teorien lige så mange muligheder på boligmarkedet, som alle andre har. Du kan vælge mellem ejerlejlighed, lejelejlighed, andelsbolig, bofællesskab eller leje eller køb af hus.

Opgjort den 1. januar 2021 rummer Danmark lidt under 1,1 millioner single-husstande uden børn, hvilket udgør lidt under halvdelen af samtlige husstande i landet. I optællingen er ikke medregnet en restgruppe bestående af  husstande bosat på bl.a. plejehjem, kollegier, herberg m.v.

Generelt er det dyrere at leve som single, fordi udgifterne til el, vand, varme, licens og andre faste udgifter ikke halveres, selv om man bor én i stedet for to i en bolig.

På grund af de senere års stramninger i lånemuligheder kan det være svært både som single og som par at blive godkendt til køb af en ejerbolig. Reglerne for belåning er især strammet op i vækstområder som Århus og København, hvor priserne på ejerlejligheder er steget kraftigt siden 2012.

Hvor meget må boligen koste?

I dag er det en god tommelæfingerregel, at du kan købe bolig for op til cirka 4 gange din årsindkomst og som minimum bør have et rådighedsbeløb på mellem 5.000 og 6.000 kr. månedligt.

Med en gennemsnitlig indkomst som single på 329.000 kr. årligt er der lagt op til, at boligen må koste mellem 1,3 og 1,4 millioner kr., mens nettoydelsen helst ikke skal overstige 8.500 kr. om måneden.

Derudover kræver bankerne, at du stiller med mindst 5 pct. i udbetaling og helst har kontanter til at dække omkostninger til advokat, stempling og ejerskiftegebyrer på i alt 20.000 til 25.000 kr.

Ved boligkøb til 1,4 millioner kr. skal du dermed kunne lægge cirka 95.000 kr. i kontanter.

Beregn, hvor meget du kan låne til boligkøb

Med beregneren nedenfor kan du få en fornemmelse af, hvor meget du maksimalt kan købe ejerbolig for.

Beregneren kan benyttes i forbindelse med køb af ejerbolig, mens der gælder andre låneregler for fx andelsboliger. 

Før du bruger beregneren, skal du være opmærksom på, at udbetalingen mindst skal udgøre 5 pct. af købesummen. Du kan justere størrelsen af din udbetaling, så den udgør mindst 5 pct. 

Normalt må husstandens samlede bruttogæld ikke overstige 4 gange husstandsindkomsten. I de to storbyområder er der dog en tendens til, at gældsfaktoren kommer op over fire.   

Er du over 60 år, skal du være opmærksom på, at realkredit-selskaberne ikke vil gå med til en gældsfaktor meget over 2, selvom din økonomi er stærk.

Beregneren forudsætter, at du ikke har nævneværdig opsparing ud over penge til den nødvendige udbetaling.

 

Overvej en lejebolig

Har du svært ved at finde en ejerbolig med den ”rigtige” beliggenhed, kan du undersøge mulighederne på markedet for leje-boliger. Med lidt held er det muligt at finde fremleje- og lejeboliger i den almennyttige boligsektor lidt uden for centrum af de større byer.

Privat udlejningsbyggeri i hovedstadsområdet er dog lukket land for en single med en beskeden indkomst. Ofte er der tale om nyere og eller gennemmoderniserede boliger, som alene i kraft af deres størrelse bliver for dyr for en single-indkomst.

En anden løsning kan være at vælge en delelejlighed eller en anden form for bofællesskab eller kollektiv. Den slags boformer vinder mere og mere frem, og fremtidsforskere spår, at der kommer endnu flere i fremtiden.

Hvilke muligheder er der i Storkøbenhavn?

Selv om boligpriserne er steget markant i København, har rentefaldet taget en del af brodden af de stigende priser.

Med en indkomst på 329.000 kr. årligt er du ganske vist udelukket fra at kunne investere i en to-værelses lejlighed i brokvartererne, men trækker du lidt uden for Københavns Kommune eller kan nøjes med en etværelses lejlighed, er der stadig  muligheder på ejerboligmarkedet.

På Amager finder vi en lille et-værelses lejlighed på 33 m2 udbudt til 1.395.000 kr., hvilket giver en månedlig nettoydelse på 6.500 kr. Længere væk fra centrum i Søborg  er det muligt at erhverve sig en et-værelses lejlighed på 37 m2 udbudt til samme pris og med en nettoydelse på 7.500 kr.

Har du råd til en Nørrebro-lejlighed?

Vil du bo i de eftertragtede brokvarterer som Nørrebro, Østerbro og Vesterbro, er ejerboligmarkedet stort set lukket land. Bedste mulighed er et værelse i en delelejlighed, hvilket sagtens kan koste 5.000 kr. i månedlig leje – dog inkl. vand, varme og internet.

Markedet for lejeboliger er svært tilgængeligt for singler med lavindkomst. Dels er udbuddet af de helt små lejligheder stærkt begrænset og dels bliver selv relativt dyre og moderniserede  to-værelses lejligheder med en leje på 7.000 – 9.000 kr. lynhurtigt revet væk.

Hvilke muligheder er der i Odense?

Lige så snart vi har lagt Hovedstadsområdet bag os, ser det mere fornuftigt for en single-økonomi, der gerne vil bo centralt for et rimeligt beløb penge. I Odense finder vi eksempelvis en to-værelses lejlighed på 50 m2 beliggende cirka 25 minutters gang fra banegården. 

Lejligheden er udbudt til 1.245.000 kr., hvilket giver en månedlig nettoydelse på 5.600 kr. Længere væk fra centrum tilbyder pensionskassen PFA en række nybyggede lejligheder til en husleje omkring 8.000 mdl. inkl. forbrug, 

Seks til syv kilometer fra centrum finder vi både rækkehuse og mindre villaer i singlevenlige prisniveauer. Eksempelvis finder vi et rækkehus på 84 m2 I Åsum  til en nettoydelse 5.800 kr.

Hvilke muligheder er der i Aarhus?

Århus er af de dyre byer, hvor den begrænsede plads inden for Ringgaden giver til tilsvarende begrænset udbud af single-egnede boliger. I skrivende stund er der fx. ikke udbudt boliger til under 1,4 millioner kr. i området

Går vi lidt uden for Ringgaden, dukker der imidlertid en række boliger frem i cykelafstand til Århus C. I Brabrand finder vi fx en to-værelses lejlighed til 1,4 million kroner med en månedlig nettoydelse på 6.800 kr,.

Baggrund for beregning af økonomien

Husstande bestående af kun én person havde i gennemsnit en indkomst på i alt 313.000 kr. om året i 2019. Med en årlig lønstigningstakt på 2,5 procent, kan indkomsten i 2021 beregnes til 329.000 kr.  

Der er selvfølgelig nogle, der tjener mere – men der er også studerende, der tjener langt mindre. Derfor er det ikke helt skævt at gå ud fra, at du som single i gennemsnit tjener cirka 27.400 kr. om måneden. 

Med en gennemsnitsløn i ovennævnte størrelse, vil du - med de mest almindelige  fradrag - betale cirka 33 pct. i skat. Efter skat giver det en disponibel indkomst på cirka 18.200 kr. hver måned

Efter indregning af standardudgifter i form af el, varme, telefon, internet, licens, fagforening, a-kasse, forsikringer og opsparing resterer der et beløb på 15.000 kr., som skal dække rådighedsbeløb og husleje. Samlet set indebærer det, at der resterer cirka 8.500 kr. til betaling af boligudgiften.

De fleste kan i en periode leve for cirka 5.000 kr. til mad, tøj og alt andet forbrug, der ligger ud over udgifter til bolig. Men på sigt skal du alligevel regne med 6-7.000 kr. om måneden til forbrug, fordi der altid dukker uforudsete udgifter op til en tandlægeregning eller andet. 

Finanstilsynet tager udgangspunkt i et vejledende rådighedsbeløb på 5.000 kr. månedligt. Af forsigtighedshensyn har vi imidlertid valgt at tage udgangspunkt i et månedligt rådighedsbeløb på 6.500 kr.

Beregning af nettoydelse er foretaget med et fastforrentet lån med en kuponrente på 1,5 pct. og en udbetaling på 75.000 kr. Beløbet er inklusiv ejerudgift, men eksklusiv foprbrugsudgifter