Som potentiel boligkøber skal du bevise, at du har en vis økonomisk kreditværdighed, før du får lov at låne penge hos en bank eller et realkreditinstitut. Derfor blev der i 2015 indført en regel om, at du selv skal  betale mindst 5 procent af, hvad boligen koster, når du køber lejlighed eller hus. Resten kan finansieres gennem banklån og realkreditlån.

Reglen er en del af Finanstilsynet vejledning om god skik for banker, og bankerne har forbud mod at udlåne de 5 procent.

Boligkøbere skal lære at spare op

Foprmålet med reglen er at få lejligheds- og huskøbere til at afprøve deres evner til at spare op, inden de køber bolig. Samtidig skabes en økonomisk buffer, som er med til at polstre boligejere mod prisfald, så risikoen mindskes for at sidde fast i en bolig, som kun kan sælges med tab.

Sådan finansierer du de sidste 5 % af boligen

  • Gør dit forbrug mindre så du kan spare op til køb af bolig.
  • Brug din eksisterende kassekredit til at skaffe egenbetaling.
  • Find alternative långivere hos familie og venner.
  • Sæt pensionsindbetalingen i ro, så du kan skabe en boligopsparing i stedet.

Bankerne kan skærpe kravene

Hidtil har bankerne været åbne over for en mindre egenbetaling fra boligkøberne. Det har dog været almen praksis, at boligkøberne selv skulle stille med penge, men bankerne har frem til nu selv kunne afgøre, hvor meget egenbetaling de kræver.

Banker og realkreditinstitutter foretager fortsat en individuel vurdering af den enkelte boligkøber, og kravet om en egenbetaling på 5 procent er et minimumskrav. Du kan derfor godt blive mødt af et krav om egenbetaling på fx 10 procent af din bank eller dit realkreditinstitut. 

Mindre egenbetaling for boligkøbere med høj indkomst

Der kan dog gøres undtagelser fra Finanstilsynets vejledning om god skik for boligkøbere med en høj indtægt og et tilsvarende højt rådighedsbeløb. Her kan banken fravige reglen, hvis der afdrages på lånet, så der i løbet 

Her må en bank finansiere boligkøbet med en mindre egenbetaling, hvis der afdrages så meget på lånet, at det inden for et par år kommer over 5 procent-grænsen.