Spørg Bolius

Brændely

Hej Bolius

Et brændely, dvs. et tag på stolper som er åbent på alle sider, er det at betragte som en bygning og i det tilfælde er det så småbygning (under 10 m²) eller garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger.
Har det nogen betydning hvis man vælger at montere 8 mm rionet på 3 af siderne.
Har det nogen betydning hvis man vælger at beklæde sidevægge med træ og montere 8 mm rionet på bagside som vist i artikel "Få brændet under tag 16/2011"
Mvh Jan

Hej Jan

Brændely/ brændeskure betragtes som udhuse i bygningsreglementets forstand, hvis de er overdækkede. Det gælder, uanset hvor primitivt overdækningen er. Derfor skal et brændely overholde de generelle bestemmelser for mindre bygnin­ger og skal følge de gældende regler.

Der kan uden tilladelse eller anmeldelse opføres samlet 35 kvadratmeter garage, carporte, udhus overdækket terrasse o.l. (for rækkehuse dog maksimum 20 kvadratmeter).
Du skal dog altid følge kravene i Bygningsreglementet. Grundlæggende krav til konstruktioner og materialer, brandforhold størrelse og arealer, placering på grunden, afstand til skel og højder. Kravene gælder, uanset om bygningen er omfattet af byggetilladelseanmeldelse eller uden videre kan opføres.

Du kan læse mere om love og regler her: Love og regler for udhuse og skure

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden