Spørg Bolius

Kan kommunen kræve, at taget ændres fordi jeg har fået brændeovn i udestuen?

Hej Bolius

Jeg har installeret en brændeovn i en godkendt, uopvarmet udestue og efterfølgende for god ordens skyld sendt en rettelsesskrivelse til BBR om brændeovnen. Jeg får nu en partshøringsskrivelse, hvor jeg skal fremsende en ansøgning om ændret anvendelse som beboelse, og i ansøgningen skal jeg varmetabsberegne ud fra bygningsreglementets bestemmelser på opførelsestidspunktet for brændeovnens opsætning.

Bygningsmyndigheden mener altså, at min uopvarmede udestue skal ændres, så den opfylder BR-kravet, som er beskrevet i BR10. Det betyder for mig bl.a., at tagkonstruktionen skal ændres væsentligt.

Er I af samme overbevisning som byggemyndigheden i Roskilde Kommune?

Og har I forslag til, hvordan jeg kan komme videre med at have en brændeovn i vores uopvarmede udestue uden de meget omfattende ombygninger?

Hilsen Jan B

Kære Jan B

Når du sætter en brændeovn op, er der ikke længere tale om en "uopvarmet udestue" - så ja, kommunen har mulighed for at vurdere, at der er tale om beboelsesareal, og at bestemmelserne  i Bygningsreglementet opfyldes, bl.a. krav til varmeisolering.

Det gælder også, selv om rummet opvarmes med en brændeovn, idet den kan betragtes som en "fast varmeinstallation".

Flere kommuner skriver på deres hjemmeside og i byggetilladelse til udestuen, at den ikke må være opvarmet - Fx skriver Roskilde Kommune:

"Udestuer er normalt uopvarmede på grund af det store glasareal. Installerer du fast varmeinstallation, skal udestuen opfylde kravene til beboelsesrum og varmeisoleres som beboelsesrum".

Og fx Lyngby-Taarbæk Kommune skriver:

"Ifølge bygningsreglement kræver opførelse af en udestue byggetilladelse.Bemærk, at en byggetilladelse til en udestue bl.a. er betinget af, at udestuen ikke må opvarmes eller anvendes som beboelsesrum. Du må heller ikke etablere en åben forbindelse til boligens øvrige rum. Udestuer må ikke opføres i skelzonen".

Så vi har desværre ikke et godt forslag til, hvordan du kan installere brændeovn i udestuen uden de ret omfattende ændringer, det vil medføre.

Men en erfaren arkitekt eller bygningskonstruktør kan muligvis ud fra en vurdering af de konkrete forhold på stedet, foreslå en løsning med mindst mulig byggeteknisk indgreb, så du med mindst mulige udgifter opfylder kravene i bygningsreglementet og får en faglig  teknisk vurdering af, om de store ændringer i tagkonstruktionen muligvis kan undgås.

Læs mere om: Udestuer

Og om: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Hvis du ikke overholder Bygningsreglementet og bygningsmyndighedernes krav, vil byggeriet være ulovligt, hvilket betyder, at du kan få påbud om lovliggørelse og kan straffes med bøde.

Læs mere her: Bygningsreglementet

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden