Spørg Bolius

Byggefirma siger at vandskuret facade kun holder 1 år og derefter skal males – kan det være rigtigt?

Hej Bolius

Vi har lige fået bygget et nyt hus. Huset er blevet vandskuret med hvid puds. Huset blev muret slut nov. 2019 og vandskuret primo dec. 2019

Problemet er, at pudset skaller af allerede. Firmaet, der stod for byggeriet, siger, at man altid skal male et vandskuret hus efter et år.

Kan det virkelig passe?

Vi har tidligere bygget hus med vandskuring i hvid, og skulle da først male efter 8 år.

venlig hilsen DB

Hej med jer

Man skal ikke male et vandskuret hus efter 1 år. Sikke noget vrøvl.

Det skriger jo til himlen, at arbejdet er blevet lavet midt i en af de allermest våde perioder overhovedet, og at murværket har været alt alt for fugtigt, måske endda decideret vådt.

Vinterbyggeri er en ting. Det kan man sagtens. Men netop pudsarbejder og udvendigt malerarbejde skal man udskyde til foråret. Dermed får murværket også bedre til at tørre. Nyopført murværk indeholder store mængder fugt, og det kan tage meget lang tid, før den fugt er ude.

Læg så dertil, at man nok har arbejdet med pudsen i meget lave temperaturer (under 5°C), og måske har det endda fået en smule frost, som vi fik lidt af i den periode.

Her er teksten direkte kopieret ind fra murerhåndbogen, side 206:

"Udtørring

Inden nyopført murværk kan overfladebehandles, skal en vis udtørring finde sted.

Vandindholdet i udvendigt murværk må således max. være ca. 3 vægt%, og vandindholdet skal være endnu lavere, såfremt murværket skal males.

Ved opførelse af murværk tilfører mørtlen normalt vandmængder svarende til ca. 4-5 vægt%. En del af dette vand skal udtørres, inden overfladebehandling foretages, da overfladebehandling i sig selv reducerer vandets fordampning fra murværket.

Fugtigt murværk har en lang udtørringstid og er dermed i en lang periode udsat for mulige frostskader. Det er ikke muligt præcist at angive, hvornår vandindholdet i nyopført murværk er ca. 3 vægt%, men normalt kan overfladebehandlingen først udføres 1-4 måneder efter opmuringen eller fugningen (afhængig af vejrlig).

Såfremt opmurings-mørtlen indeholder kalkhydrat, bør mørtlens kalkdel være afhærdnet 2-3 cm ind fra murværkets forside, inden der udføres en overfladebehandling.

Udtørringstiden bliver kortere, hvis murværket afdækkes mod nedbør under opførelsen.

Tidspunkt

Overfladebehandling af murværk udføres bedst i forårs- og sommermånederne, med mindre murværket sikres mod frostpåvirkning gennem vinterforanstaltninger, og holdes over ca. 5 °.

Er vandindholdet i murværket højt, når behandlingen foretages, forlænges udtørringsperioden. Dermed øges risikoen for frostskader, hvis overfladebehandlingen udføres i efterårs og vintermånederne.

I tørre perioder med varme og blæst må overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring. Overfladebehandling må ikke udføres i direkte sol. Svindrevner i mørtellag risikerer at fremkomme ved for hurtig udtørring".

Så den forklaring med maling og deslige må de simpelthen længere ud på landet med, og det er endda sagt ud fra mit meget begrænsede kendskab til byggeriet.

De skader, I viser på jeres billede, er helt klassiske udførelsesfejl pga. fugt og muligvis frost.

Det er desværre forfra med pudsningen, alt efter, hvor udtalte skaderne er.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden