Spørg Bolius

Byggeri af nyt hus - hvordan sikrer vi os mod ekstraudgifter fx hvis byggefirmaet går konkurs?

Hej Bolius

Vi er langt i planlægning af bygning af større parcelhus i samarbejde med mindre byggefirma. Vi er trygge ved den tekniske og kreative proces men har betænkelighed ved firmaets økonomiske basis. Vi forsøger at minimere økonomisk risiko via diverse kontrakter etc. Er det muligt at forsikre sig mod de ekstraudgifter som en evt. konkurs uundgåeligt vil påføre os under byggeprocessen?

Hvis ikke, hvad kan vi da gøre?

mvh

GT

Hej GT

Der findes en række gode tiltag, som man kan få indarbejdet i en kontrakt, og som i min verden er helt standard, når man som jer skal have bygget et helt hus, til angiveligt et par millioner eller mere.
Generelt skal I benytte jer af den fulde tekst og ordlyd i den almindelige betingelser som står i AB92.

AB92 står almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen. Og i disse fine beskrivelser, (kan bl.a. findes her, og læses indgående om her på bolius.dk).

Der er to overordnet måder at sikre sine penge og investering. Hertil kommer selvsagt den lovpligtige byggeskadeforsikring, som også kan hjælpe. Læs mere om den her.
Men det handler 1) om at aldrig en betale forud. Og 2) at få tegnet den såkaldte sikkerhedsstillelse hos entreprenøren, §6 i AB92.

Hvad angår betalingerne, så skal der aldrig betales forud. Det er kun på McDonalds man gør det. Det bedste er, hvis alle pengene først skal falde ved overdragelse af huset. Dette princip bruger de større typehusvirksomheder, hvilket efter beskedne mening, har givet dem store branchefordele. Er den mindre håndværksvirksomhed ikke med på dette, så skal der aftales gode ratebetalinger. Fornuftige ratebetalinger kunne være byggeriet opdelt i logiske rater, 1. Støbearbejder, 2. indervægge og tag, 3. Færdig klimaskærm, (mursten, vinduer, tagsten etc.), 4. Installationer, 5. slutrate.
Regningen eller fakturaen skal være med mindst 14 dages betalingsfrist. På den måde betaler I aldrig for meget.

Sikkerhedsstillelsen bliver ofte blandet sammen med garanti. Men det er noget andet. Den økonomiske sikkerhedsstillelse er en reel bankgaranti og/eller likvide midler i virksomheden, som er øremærket jeres byggeri – både undervejs, og så ellers frem til 5 års gennemgangen, hvor garantien udløber.
Dette betyder, at skulle firmaet gå konkurs, så kan boet ikke komme efter de penge, som er henstillet til jeres byggeri. Skulle firmaet så eksempelvis gå konkurs 3 år efter færdiggørelsen, så står der jf. AB92 stadigvæk 2 % af entreprisesummen på en konto til fejl og mangler på jeres byggeri. Undervejs i byggeriet er det 15 %.
Skulle der så være fejl og mangler, kontakter man garantistiller, og beder om pengene frigivet til at betale en tredje part, for at udbedre manglerne.

Denne sikkerhedsstillelse er der ikke mange mindre håndværkervirksomheder der kan levere. Og så skal man passe lidt mere på. Det er bedst med en samlet betaling, når huset er færdigt. Men efterfølgende, når byggeriet er færdigt, kan det også være rigtig rart med den økonomiske sikkerheds.

Kan der, eller vil man ikke stille økonomisk sikkerhed, har jeg før haft held med, at lave sikkerhedsstillelsen som et økonomisk tilbagehold. Altså at der tilbageholdes hhv. 15 % af alle acontobegæringer undervejs i byggeriet, og når så alle mangler er udbedret frigives 5 % ned til de 10 %. Efter 1 år, og når evt. mangler er udbedret kan man så frigive ned til 2 %, som står på ens egen konto frem til 5 års gennemgangen, hvor så de midler frigives.

Held og lykke med det. Og husk jeres egen bygherrerådgiver, og evt. en advokat til selve kontrakten.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden