Hvordan får du bygget et nyt enfamiliehus?

Når du vil bygge et nyt enfamiliehus, kan du overordnet gøre det på 2 måder:

 • Du kan kontakte et typehusfirma, som står for alt lige fra, hvordan huset skal se ud, til at indhente byggetilladelse og at stå for selve byggeriet - en totalentreprise eller pakkeløsning på drømmehuset.
 • Du kan kontakte en arkitekt, der i samarbejde med dig tegner dit nye hus. Arkitekten sørger for myndighedsprojektet til kommunen (byggetilladelse) og udbyder derefter selve entreprisen til forskellige entreprenører, som herefter afgiver tilbud på den konkrete sag.

LÆS OGSÅ: Skitseforslag

Hvilke mareridt kan du komme ud for, når du får bygget nyt enfamiliehus?

Når du får bygget et nyt hus, modtager du et færdigt produkt, som du sikkert forventer lever op til dine drømme om det perfekte hus - men sådan er det ikke altid. Der er mange ting, der kan gå galt.

De fleste mennesker køber kun en helt nyopført bolig få gange i deres liv og er derfor ikke særlig godt rustet til dette projekt.

Men du bør ikke lade dig overrumple af romantiske forestillinger om, hvordan det færdige hus vil være at bo i, så du ikke kan koncentrere dig om selve huset og dets tilblivelse. Det er vigtigt, at du forholder dig kritisk til dette boligkøb.

Der er særdeles mange ting, der kan gå galt, når du får bygget et nyt hus: 

 • Manglende eller ufuldstændig kontrakt med byggefirmaet eller manglende eller ufuldstændige aftaleforhold med arkitekten.
 • Entreprenøren eller typehusfirmaet går konkurs.
 • Store ekstraregninger.
 • Byggesjusk - dette er desværre nærmere reglen end undtagelsen.
 • Fugtproblemer på grund af dårlig eller manglende afdækning af materialer og det nye hus under arbejdet.
 • Dårlig materialekvalitet
 • Dårlig tilsynsførende eller manglende eller ufuldstændige aftaleforhold med den tilsynsførende.

LÆS OGSÅ: Arkitektens ansvar

Mediation i byggekonflikter

Når du laver en kontrakt om et byggeri, kan du overveje at inkludere mediation i aftalen, hvis det skulle ende i en konflikt.

Mediation er ikke det samme som mægling, selvom det minder meget om det. Mens en mæglers opgave er at forhandle mellem to stridende parter og evt. udarbejde et udkast til et forlig, er mediatorens rolle at sørge for at få skabt det rette rum og give de rette værktøjer til, at parterne selv finder frem til en løsning.

I forbindelse med tvister i byggesager vil du som boligejer typisk kunne bruge mediation, hvis du rager uklar med en entreprenør, håndværker, arkitekt eller anden form for rådgiver.

Læs mere om mediation her
 

Hvad kan du gøre for at undgå de værste problemer?

Når du får bygget nyt hus, er det meget vigtigt, at du laver en kontrakt med det eller de firmaer, der skal udføre byggeriet - en entreprisekontrakt. Kontrakten skal sikre, at byggeriet bliver færdigt i løbet af den aftalte tidsperiode og i den aftalte kvalitet, og at selve projektet i det hele taget lever op til den aftale, der er blevet indgået. 

Regelsæt

Vi anbefaler, at du bruger et af følgende 3 regelsæt som grundlag for din kontrakt med byggefirma, håndværkere osv. Det gælder, hvad enten du får dit hus tegnet specielt til dig af en arkitekt, køber et typehus eller bygger det selv.

Udover disse 2 nedenstående regelsæt, findes også et regelsæt udarbejdet af en forening af byggefirmaer (Nyhusforeningen). De kalder deres regelsæt SL97, men det er skævvredet til fordel for byggefirmaet og stiller dig dermed ikke så godt som fx ABT93.

Er du det mindste i tvivl om den aftale du skal indgå med byggefirmaet, anbefaler vi, at du får hjælp af en advokat.

 • AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved bygge- og anlægsopgaver af 1992). Regelsættet bruges, hvis dit hus er tegnet specielt til dig af en arkitekt - hovedentreprise. Ved en hovedentreprise har du kontrakt med en håndværker, fx tømreren, som påtager sig ansvaret for byggeledelsen og har en kontrakt med de øvrige håndværkere, mureren, maleren, elektrikeren osv. AB 92 bruges også, hvis du selv bygger huset med hjælp fra forskellige håndværksfag - fagentreprise. Ved fagentreprise har du en kontrakt med hvert håndværksfirma, mureren, tømreren, maleren, elektrikeren osv. Du kan enten ansætte en person til at varetage byggeledelsen for dig eller selv lede byggeriet.
 • ABT 93 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved totalentreprise af 1993). Regelsættet bruges ved totalentreprise, dvs. hvis du skal have opført et typehus eller et andet hus, hvor det er en og samme virksomhed, der står for hele byggeriet. Ved totalentreprise har du kontrakt med et byggefirma, som ud over at stå for byggeledelsen og kontrakt med de forskellige håndværksfirmaer også forestår ledelse af og kontrakt med arkitekt, ingeniør og bygningskonstruktør. 

Skriftlig aftale med tilsynsførende

Du kan få en uvildig byggeteknisk rådgiver til at føre tilsyn med dit byggeprojekt. En erfaren tilsynsførende kan hjælpe med at holde håndværkerne i ørerne og sørge for, at de får udført det aftalte arbejde til tiden og i en ordentlig kvalitet uden fejl og mangler. Det kan spare dig for bøvl, forsinkelser, fejl, mangler og ekstraregninger.

Vælg ikke den håndværksmester, der står for at udføre byggeriet, som tilsynsførende. Han har helt andre interesser, end du selv har.

Det er dog vigtigt, at du har indgået en skriftlig aftale med den tilsynsførende, hvis du senere skal bevise, at han har forsømt sit ansvar eller sine forpligtelser. Aftalen bør laves på baggrund af ABR 89 - De almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, som fastlægger regler og principper for mange af de konflikter, der kan opstå mellem en bygherre og en rådgiver.

Aftalen med den tilsynsførende skal som minimum beskrive: 

 • Den tilsynsførendes ansvar og forsikringsforhold.
 • Hvad tilsynet koster, og hvordan betalingen skal foregå.
 • Hvor ofte den tilsynsførende skal føre tilsyn.
 • Hvad tilsynet skal omfatte.
 • Hvad du forventer at få ud af tilsynet.  

Betal først regninger, når arbejdet er udført tilfredsstillende

Inden du betaler de sidste regninger til entreprenøren, håndværkere, rådgivere, osv., skal du sikre dig, at du er tilfreds med arbejdet, og at der ikke er fejl og mangler ved byggeriet. Det er der nemlig desværre ofte. Når du har betalt alle regninger, er det ofte svært at få udbedret fejl og mangler, medmindre der lægges sag an mod entreprenøren.

LÆS OGSÅ: Kontrakt med byggefirma til nyt enfamiliehus