Spørg Bolius

Nyt hus, har fundet entreprenør - hvordan sikrer vi os bedst i kontrakten?

Kære Bolius

vi skal bygge et hus og har fundet en entreprenør vi synes om. Sagen er den at han gerne vil lave en kontrakt med os , med afsats i Ab 92, men gan vil ikke stille sikkerhed i form af en bank garanti. Han forlanger heller ikke, at vi skal stille med en betslings garanti. Hans udkast til en aftale ser fornuftig ud. Vi vil have sikkerhed for projektet kan gennemføres i det tilfælde entreprenøren falde fra af den ene eller anden grund.Kan I vejleder mig i hvordan jeg kan sikre mig mod dette i aftalen?

På forhånd tak

venlig hilsen

Victor L

Hej Victor

Først og fremmest skal jeg lige understrege, at sikkerhedsstillelse ikke er det samme som en egentlig garanti for arbejdet. Sikkerhedsstillelse er en økonomisk sikkerhed, som skal sikre jer både under byggeriet, men også, og ikke mindst efter afleveringen – frem til 5 års gennemgangen.

Undervejs i byggeriet kan man sige, at man kan sikre sig økonomisk ved aldrig at betale forud. Hermed sikrer man sig, at der altid er leveret flere materialer og udført mere arbejde end man har betalt for.
Enten betaler man først for det samlede og nøglefærdige byggeri, den dag man overtager huset. Dette tvivler jeg på jeres entreprenør er med på.
Men ellers laver man den tilføjelse til aftalen, at der er en betalingsfrist på 21 dage fra modtaget faktura ved aconto- eller ratebetalinger. Og hertil skal I have en bygherrerådgiver til at kontrollere og godkende de fremsendte regninger, og hvis arbejdet ikke svarer til regningens størrelse, så laves der et tilbagehold i betalingen.

Dette er økonomisk sikring under byggeriet, uden sikkerhedsstillelsen jf. AB92, på 15% af entreprisesummen.

Økonomisk sikkerhed efter aflevering er så en anden ting; som skal sikre jer, at der er penge til udbedring af eventuelle fejl og mangler som måtte blive opdaget efter afleveringen.
Normalt ved mindre sager, (og mindre entreprenører) så laver jeg den tilføjelse til aftalen, at man kan tilbageholde 10 % af entreprisesummen frem til endt 1 års gennemgang. På den måde har I en økonomisk sikkerhed, og entreprenøren skal ikke bruge penge på en sikkerhedsstillelse.

I teorien kunne man så gøre det samme frem til 5 års gennemgangen.

Man kan godt undlade sikkerhedsstillelse ved mindre arbejder. Men når vi taler om et helt hus, så vil jeg ikke anbefale jer, ikke at have en form for økonomisk sikkerhedsstillelse.

Sat lidt på spidsen, så har jeg været vidne til en række mindre entreprenører som er gået konkurs midt under arbejdet, og det er altid disse små firmaer som har en for lille likviditet som risikerer at miste grebet under en større sag. Så få gerne en advokat, revisor eller bank til at kontroller firmaets likviditet, forinden I tegner en million-kontrakt med vedkommende.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden