Spørg Bolius

Byggetilladelse - kan den forlænges eller kan jeg melde opstart inden byggeriet går i gang?

Kære Bolius

Vi fik byggetilladelse til opførelse af et nyt hus sidste år i maj, det var en lang og træg omgang, det tog det meste af et år at få det igennem. Vi skulle have et par dispensationer, og det skulle i nabohøring.

Vi er endnu ikke gået i gang, men planlægger snarest igangsætning. Vi bor i Ballerup Kommune. Jeg har to spørgsmål:

1. Er det muligt med en forlængelse af vores byggetilladelse?

2. Hvis ikke, kunne jeg så indsende anmeldelse om opstart af byggeriet (hvor lang tid skal der gå efter man er opstartet til huset skal stå færdig?)?

Med venlig hilsen

Poul E S

Hej Poul E S

En byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden for et år fra den dato, byggetilladelsen er dateret.

I må høre i kommunen, om I kan få forlængelse, det er ikke noget, I har krav på.

I kan ikke indsende anmeldelse om opstart før i går i gang med byggeriet. Når byggeriet er meldt som startet, er det et krav, at byggearbejdet udføres kontinuerligt, altså uden unødige afbrydelser.

Hvis arbejdet ophører eller ligger stille i en periode, der er længere, end hvad der normalt kan forventes ved byggearbejde, vil byggetilladelsen bortfalde.

Altså kan tilladelsen bortfalde, hvis der er pause i byggeriet, hvilket vil betyde, at man skal starte helt forfra med at søge ny byggetilladelse, der så behandles efter det på det tidspunkt gældende bygningsreglement, og du skal så også igen søge dispensationer m.v.

Du skal have fået den nye byggetilladelse, inden du kan genoptage/fortsætte byggeriet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden