Spørg Bolius

Hvor lang frist har kommunen behandling af ansøgning om byggetilladelse og dispensation - er der regler?

Hej

Findes der regler for Kommunerne mht. frist for godkendelse af byggeansøgninger ? Jeg tænker - 10-12 uger eller ?

Min indsendte sag er til  vores Kommune, med dispensation pga. af carport /udhus 1 m. fra skel til nabo - ialt længde 12 m.

Min sag er modtaget for mere end 2 måneder siden og beskrevet som " fyldestgørende - ingen sagsbehandler tildelt " Jeg har ringet og rykket - sagen er ikke påbegyndt - de har travlt - oplyses der.

Jeg synes blot man skulle kunne få oplyst - hvor lang en " bearbejdningstid " de må have -

mh. Gitte

Hej Gitte

De forskellige kommuner har på hjemmesiden som regel oplysninger om forventet behandlingstid på ansøgning om byggetilladelse, men når der søges om dispensation vil der altid være noget længere behandlingstid.

Når kommunen skal behandle en ansøgning om byggeri der ikke kan overholde de gældende regler og betingelser og der derfor søges dispensation, skal der foretages en helhedsvurdering, ansøgningen skal muligvis sendes ud i nabohøring, derefter skal eventuelle indsigelser behandles, og vurderes.

I nogle tilfælde skal ansøgningen om dispensation også behandles politisk. Det betyder i praksis at den tekniske afdelings redegørelse og indstilling skal sendes gennem forskellige politiske udvalg, der mødes med forskelligt interval måske en gang om måneden. Medlemmerne af udvalget skal så have modtaget materialet i så god tid at de kan nå at sætte sig inde i det inden tidspunktet for det møde hvor sagen behandles.

Så når man søger om dispensation må man altid forvente noget længere behandlingstid, og være opmærksom på at man ikke har krav på at få dispensation, og at den først er gældende når man har fået den skriftligt.

Derfor kan det ofte være hensigtsmæssigt at forsøge at finde alternative  løsninger der ikke kræver dispensation.

Læs mere her: Byggetilladelse

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden