Spørg Bolius

Byggetilladelse til sammenlægning af lejligheder, kan kommunen forlange at vi selv betaler for certificeret brandrådgiver?

Hej Bolius,

Tak for en fantastisk side og virkelig godt indhold.

Jeg har et spørgsmål, det ikke er lykkedes mig at finde i jeres svar-database.

Vi står overfor en sammenlægning af to lejligheder (1. sal med stue-etage) i København. I den forbindelse skal vi ha' etableret trappe, samt udvidet dørhullet i bærende væg. Begge er jo noget som kræver byggetilladelse fra kommunen. I byggetilladelsen skal indgå statiske beregninger fra certificeret ingeniør, men jeg har et spørgsmål til brandsikringen. Vi er blevet gjort opmærksom på at vi skal ha' en Brandrådgiver, certificeret i brandklasse 3/4 ud og sikre byggeriet. Kan I bekræfte dette?

Når jeg kigger på listen over certificerede brandrådgivere i 3/4 er der virkelig ikke mange - faktisk kan jeg kun tælle 8. Herudover har vi fået at vide at vi skal forvente at prisen på brandsikringen vil blive 35000 eks moms. Kan det passe?

Ser frem til at høre fra jer.

Bedste hilsner,

Mathias.

Hej Jan

Ja det er korrekt at det ikke længere er kommunen der byggesagsbehandler brandforhold, men at man skal have det udført af  certificerede brandrådgivere

Og ja som jeg læser spørgsmålet så hører bygningen til i til anvendelseskategorien 4, hvori der er enfamilieboliger, etageboliger, rækkehuse mv. og som du henviser til: Disse kan henføres til risikoklasse 2-4, og skal dermed indplaceres i brandklasse 3 eller 4

Vi har desværre ikke mulighed for at henvise til enkelte rådgivere eller firmaer, - men her kan du se Trafik- Bolig og Byggestyrelsens liste over certificerede brandrådgivere:Find certificerede brandrådgivere og statikere
Listen udvides løbende, da ordningen er forholdsvis ny. 

Du skriver ikke hvor du har fået oplysningen om prisen på omkring de 35.000 kr, men generelt gælder at du skal regne med at den form for rådgivning  ofte betales med timeløn, ca 1000 - 2000 kr pr time, men det er forskelligt i de enkelte firmaer - så du kan prøve bede om et overslag eller et tilbud inden du indgår en aftale. Timeforbrug og dermed prisen vi afhænge af hvor kompleks den konkrete sag er.

Du skriver at der kun er 8 der er certificeret i BK 3/4, men du skal være opmærksom på at du altid også kan benyttes certificerede fra højere klasse fx. en af de 37 der er certificeret til tredjepartskontrol.

Ordningen er forholdsvis ny og vil sandsynligvis tilpasses til de praktiske forhold når der er indsamlet erfaringer, men hvad det kan betyde i de enkelte tilfælde har vi desværre ikke mulighed for at forudse, men hensigten har været at sikre ensartet kvalitet, - tidligere  lå udgiften i generel betaling for byggetilladelse

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden