Spørg Bolius

Byggetilladelse tilbygning - kan kommunen kræve ny brandstrategi for hele bygningen?

Hej Bolius.

Vi bor i en villalejlighed som en ideel anpart på 90m2, med nogle gode overboer. Vi vil nu lave en tilbygning på 25m2 i 1etage. Det er alle med på.
Byggeriet er i BBR registreret som en etageejendom med vandret skel - som umiddlebart betyder er at det skal certificeres som Brandklasse 2.
Spørgsmålet er: Kan det passe at hele huset skal analyseres for brandstrategier og leve op til 2022
krav fordi vi tilføjer 25m2 tilbygning? Fx er etageadskillelsen mellem de to lejligheder nu opbygget i træ, med lidt gips - og skal så også opdateres. Ligeledes skal flugtveje og vinduer hos overboen
pludselig analyseres og opdateres? H

åber i kan kaste lidt lys over
situationen. Mvh Kristian

Hej Christian

Jeg er ikke sikker på at jeg kan svare på spørgsmålet.

Det vigtige ved brand reglerne er, at man kan komme ud i tilfælde af brand, og at brandfolkene kan komme til at slukke ilden inden den breder sig og inden bygningen styrter sammen.

Overholdes reglerne kan det have meget voldsomme konsekvenser, med tab af menneskeliv til følge. Hvor fx regler om varmeisolering ikke har helt så store konsekvenser. Så brandregler er ikke noget der bør tages let på.  

Når man laver en tilbygning, kan det have betydning for brandbelastningen i hele den eksisterende bygning. Det kan være derfor at hele bygningen bør gennemgås mht. brand. Nu kender jeg jo ikke jeres bygning, hvilke materialer, hvornår den fra, arealet, flugtveje og redningsåbninger.

Men det er ikke usandsynligt at der bør laves en brandstrategi for hele bygningen ved udvidelse af boligarealet.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden