Gennem de seneste år er antallet af rotter og husmår, som kommer ind i de danske boliger, steget. I modsætning til mange andre skadedyr, hvis største skade er at være meget irriterende, kan gnaverne være årsag til stor ødelæggelse og ubehagelige lugte.

Hvis rotter eller mår fx gnaver sig gennem tagets isolering, kan regningen for at få udbedret skaderne ende på mange tusinde kroner. Men din husforsikring dækker ikke nødvendigvis skader, der er forårsaget af de ubudne skadedyr.

Hvis du vil være sikker på at få dækket skadet forårsaget af fx rotter, skal du købe en tillægsforsikring til husforsikringen, som dækker skader på bygningsdele efter gnavere som rotter, mus og mår. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der giver dig muligheden for at købe en tillægsforsikring.

Den almindelige husforsikring dækker i nogle tilfælde

Skadedyrenes ødelæggelse dækkes til gengæld af din husforsikring, hvis skadedyrenes indtog er en følge af en skade, som der er dækning for – en såkaldt dækningsberettiget skade.Det kan fx være en rørskade i kloakken, som gør, at der kommer rotter ind i boligen. Det gælder også, selvom det faktisk er rotterne, der er årsagen til skaden.

Skal den almindelige forsikring dække, kræver det altså, at det er en skade, som giver dyrene adgang til huset. Det er ikke alle dyr, som kommer ind i huset pga. en skade, så hvis mus eller husmår kommer ind gennem sprækker, huller eller en dør, som står åben for at lufte ud, dækker den almindelige forsikring altså ikke.

Det er blevet mere og mere udbredt, at du kan tegne tillægsforsikringer, der dækker de skader, som ikke er indeholdt i den almindelige husforsikring. Mange af forsikringsselskaberne giver mulighed for tilkøb af en forsikring, der dækker skader fra gnavere.

Lugt og snavs ikke dækket

En husmår kan ikke kun ødelægge isoleringen. Den slæber sin mad med derind, hvor den bor, og laver også en også plads til afføring.

Både ådsler og ekskrementer kan give meget store lugtgener. Men selv om lugt og snavs sidder så godt fast, at du er nødt til at have professionel rengøring for at få skrubbet snavs og lugt helt væk, er der ikke hjælp at hente hos forsikringen.

Det gælder uanset selskab og dækningstype.

Ingen dækning til bekæmpelse af skadedyr

Forsikringer giver ikke dækning til bekæmpelse af skadedyr, lige meget om der er tale om husmår, rotter, kakerlakker eller sølvfisk.

Bekæmpelsen af rotter står kommunerne for. Bekæmpelse af fx mus og mår må du selv betale.