Hvis du har været i haven og set dræbersnegle det seneste år, har du det til fælles med mange andre danske husejere. 64 procent har nemlig haft dræbersnegle på deres grund indenfor det seneste år.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius i juli 2024. Og det gør dræbersnegle til det hyppigste skadedyr i de danske haver. 

Også bladlus støder danskerne ofte på. Næsten hver tredje husejer har opdaget, at der kravler bladlus rundt på planterne i deres have

Også rotter, muldvarpe, biller, voldsnegle, larver. mosegrise og spindemøl gæster de danske haver. Dem har mellem 9 og 14 procent mødt på deres grund det seneste år.

Vi bryder os bestemt ikke om rotter

Selv om rotterne kun er på en delt tredjeplads over skadedyr, husejerne har haft i haven indenfor det seneste år, får de brune gnavere en ubestridt førsteplads, som det skadedyr, vi ikke kan lide. 45 procent svarer, at rotter er det skadedyr, de bryder sig mindst om, 

Det overrasker ikke haveekspert i Videncentret Bolius, Berit Rørbøl.

– Rotter vil man bare ikke have i hverken haven eller huset. De kan have sygdomme med sig, og de ødelægger både hus og kloakker. Bladlus fx gør jo slet ikke skade på samme måde. De gør ikke skade på os mennesker, og desuden er de ikke lige så synlige som en stor rotte. Rotter er virkelig der, hvor vi væmmes, siger hun.

Sådan bekæmper du dræbersnegle

  1. Indsaml små dræbersnegle i foråret, inden de begynder at formere sig. 
  2. Lav snegle-fangstplader, hvor du lettere kan samle sneglene. Du kan fx tiltrække dem med øl, rugbrød eller kattemad.
  3. Find dræbersneglene i tusmørket. Her kommer de typisk frem for at spise. 
  4. Afliv dem ved at klippe hovedet af med en (beskærer)saks, hakke det over med en spade eller hælde kogende vand over dem.
  5. Alliér dig med naboerne, så sneglene ikke spreder sig på tværs af matrikler.
  6. Saml og ødelæg dræbersnegleæg i efteråret. Dræbersnegle lægger deres æg fra august til november.

Dræbersnegle er upopulære

Dræbersnegle, som der har været rigtig mange af i 2024, er heller ikke populære. 32 procent svarer, at de bryder sig mindst om den invasive snegleart.

– Dræbersnegle har mange jo oplevet, at de er alle vegne. Men spørgsmålet er, hvor meget de egentlig generer i forhold til rotter? De kan være irriterende, og de spiser vores blomster og afgrøder i køkkenhaven, men mere er der jo ikke i det. De skader ikke os mennesker, siger Berit Rørbøl.

Bladlus generer ikke så meget

Selv om hver tredje husejer har mødt bladlus i deres have det seneste år, svarer kun 1 procent, at bladlusene er det skadedyr, de bryder sig mindst om.

– Bladlus har altid været et stort problem, særligt i forhold til drivhuse og roser. Rosen er jo en af vores mest kendte prydplanter, og den kan blive rigtig grim og ulækker, når bladlusene går ombord i den. Det er små dyr, der kan brede sig lynhurtigt, og de kommer i hober. Men du kan også sagtens have mange, uden at de gør skade, fx kan du have dem i din bøgehæk, uden at det gør noget, forklarer Berit Rørbøl.

Sådan bekæmper du bladlus

Der er flere måder, du kan bekæmpe bladlus på.

  1. Skyl med en haveslange. Skyl bladlusene af planten med en vandstråle fra haveslangen.
  2. Brug insektsæbe. Skyl med vand efter nogle minutter. 
  3. Skab gode betingelse for nyttedyr. Mariehøns, svirrerfluer, snyltehvepse, guldøjer, tæger og galmyg spiser bladlus, 
  4. Køb nyttedyr til biologisk bekæmpelse. Du kan bestille dem og du få dem med posten i små pakker. 

Vi ser ikke miderne

Kun 3 procent har oplevet mider i haven, og ingen svarer, at miderne hører til de skadedyr, de bryder sig mindst om. Det kan ifølge Berit Rørbøl dog godt hænge sammen med, at miderne ikke kan ses, og at deres skader forveksles med andre ting.

– Mange kender ikke rigtigt til mider. Man ser ikke dyrene, da de er så små, man ser kun deres angreb på blade som små udposninger. Angrebene er nemme at forveksle med svamp eller anden sygdom, siger Berit Rørbøl.

Rotter bør bekymre os mest

Af alle skadedyr, er rotter ifølge Berit Rørbøl dem, vi bør være mest bekymrede for.

– Rotten er det værste skadedyr. Den ligger langt over alle de andre, og det er særligt på grund af de sygdomme, den kan bære rundt på. Den kan direkte skade os mennesker, siger Berit Rørbøl.

– Muldvarpe og mosegrise laver også stor skade, de kan rasere en hel have, og særligt mosegrisene kan være svære at fange. Men de gør ikke skade på os mennesker, som rotterne kan gøre, så de er primært et irritationsmoment, forklarer hun.

Hun putter bladlus, snegle, larver, mider og biller i samme kategori – det er skadedyr, der kan genere, æde vores afgrøder og ødelægge vores prydplanter, men det er ikke skadedyr, der kan skade os, sådan som rotterne kan.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Videncentret Bolius i perioden 9.- 12. juli 2024 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.

Undersøgelsen er gennemført blandt danske husejere i alderen 25 år+. Der er i alt gennemført 1.015 CAWI-interviews (Computer Assisted Web Interview).

Se undersøgelsen her