Coronaperiodens kraftige prisstigninger på sommerhuse kombineret med rentestigningerne i 2022 betyder nu, at den månedlige ydelse på et gennemsnitligt fritidshus ligger på sit højeste niveau, siden priserne toppede i 2007. Det viser beregninger foretaget af Videncentret Bolius.

Beregningerne er baseret på finansiering af et 80 m2 stort fritidshus med et fastforrentet lån dækkende 75 procent af købsprisen, en udbetaling på 5 procent og banklån for resten af købesummen. Sommerhuset koster i dag 1.611.840 kr.

I perioden fra finanskrisen i 2007 og frem til 2012 faldt prisen på standard fritidshuset med 21,7 procent. Og fra 2012 steg priserne på fritidshuset med små trin i hvert år samtidig med, at renterne faldt. 

Rentefald ’overhalede’ prisstigninger på sommerhuse

Rentefaldet kombineret med en højere realkreditfinansiering ’overhalede’ imidlertid de løbende prisstigninger således, at det år for år blev billigere at finansiere fritidshuset.

Mønsteret blev afbrudt med indtoget af COVID-19, hvor købernes øgede appetit på fritidshuse udløste prisstigninger på 24,3 procent fra 2. kvartal 2020 og syv kvartaler frem.

Kort tid efter corona-pandemien blev obligationsmarkedet ramt af kraftige rentestigninger, der sendte renten på et fastforrentet lån op med cirka 3 procentpoint til aktuelt cirka 4,5 procent.

Så meget koster finansiering af fritidshus i 2007 og 2022

Årstal

m2-pris

Pris for gennemsnitligt fritidshus

Månedlig netto-udgift til standard-finansiering

1. kvt. 2007

17.745

1.419.600

6.204

1. kvt. 2022

20.148

1.611.840

6.374

Kilde: Beregninger udført af Videncentret Bolius. Fastforrentet 5 procentlån i 2007 til kurs 95, fastforrentet 4 procentlån i 2022 til kurs 96,4. Boligpriser indhentet fra Finans Danmark hhv. 1. kvartal 2007 og 2022, fritidshus på 80 m2, månedlig nettoudgift beregnet ved en værdi af rentefradrag på 33,6 procent. Udbetaling 5 % afrundet opad til nærmest tal deleligt med 5.000. Tinglysningsafgift genbrugt med 75 %. Både bank- og realkreditlån har en løbetid på 30 år. Bankrente er anslået til 7 % i 2007 og 5 % i 2022.

Justeret for inflation er fritidshuset stadig billigere end i 2007

Men de nøgne tal dækker imidlertid over en anden historie. Inflationen er i perioden fra 2007 til 2022 steget med 26,1 procent, mens lønningerne i kraft af stigende realløn er steget væsentligt mere.

Skulle prisen på det gennemsnitlige fritidshus være steget i takt med inflationen, ville fritidshuset i dag koste cirka 1,8 millioner kr., mens den månedlige ydelse ville ligge på cirka 7.800 kr. 

Bundlinjen bliver derfor, at på trods af kraftige prisstigninger og en stigende rente, vil den gennemsnitlige køber af et fritidshus alligevel være bedre stillet økonomisk i dag end for 15 år siden i 2007.