Om priserne

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. 

Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de fritidshuse, der er blevet solgt i kommunen eller i postnummeret i et kvartal. 

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre sommerhuse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan priserne blive påvirket af enkelte salg – og salg af nybyggede sommerhuse vil fx også påvirke kvadratmeterprisen i en kommune.

Priserne på sommerhuse er steget markant i løbet af 20 år. I 1997 kostede et sommerhus i gennemsnit 5.720 kr. pr. kvadratmeter på landsplan. I 2017 var kvadratmeterprisen steget til 14.271 kr. – en stigning på næsten 150 %. 

Udviklingen dækker dog over store regionale forskelle. Derudover faldt priserne på landsplan faktisk de seneste 5 år af perioden, nemlig fra 2012-2017. 

Fra 2012-2017 faldt priserne på landsplan med 2,3 %. I kommuner som Struer, Silkeborg og Skive steg kvadratmeterprisen på fritidshuse med 20-27 % i perioden, mens der i Læsø, Vordingborg og Slagelse Kommuner var tilsvarende prisfald. 

Her er priserne på sommerhuse steget mest og mindst

Her kan du se, hvor sommerhuspriserne er steget mest og mindst fra 1997-2017.

De 10 største prisstigninger i kommuner 1997-2017

Lolland: 275 %

Aarhus: 250 %

Odsherred: 222 %

Halsnæs: 214 %

Gribskov: 208 %

Helsingør: 202 %

Slagelse: 186 %

Vordingborg: 173 %

Hjørring: 160 %

Kalundborg: 156 %

Kvadratmeterprisen er beregnet som et gennemsnit af salgspriserne i årets fire kvartaler. Kommuner, hvor der ikke er handlet fritidshuse i alle fire kvartaler i 1997 og 2017 er ikke medtaget. 

De 10 mindste prisstigninger i kommuner 1997-2017

Tønder: 39 %

Sønderborg: 54 %

Skive: 86 %

Langeland: 87 %

Holstebro: 87 %

Lemvig: 90 %

Nordfyns: 98 %

Kolding: 102 %

Ringkøbing-Skjern: 103 %

Vesthimmerlands: 105 %

Kvadratmeterprisen er beregnet som et gennemsnit af salgspriserne i årets fire kvartaler. Kommuner, hvor der ikke er handlet fritidshuse i alle fire kvartaler i 1997 og 2017 er ikke medtaget. 

Der er en tendens bag de største prisstigninger, påpeger Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert hos Videncentret Bolius. 

– De sommerhuse, der er steget mere end landsgennemsnittet, ligger typisk inden for en times kørselsafstand fra København – det gælder Gribskov, Halsnæs og Odsherred, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

I den anden ende af skalaen har en række kommuner oplevet en stigning i priser på sommerhuse, der er markant lavere end landsgennemsnittet på knap 150 %. 

– De laveste prisstigninger på fritidshuse finder vi landets udkantsområder, som også præget af en lav efterspørgsel efter helårsboliger og tilsvarende lav prisstigninger, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen og tilføjer, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i priserne for helårsboliger.

– I Sønderjylland finder vi de to kommuner, Tønder og Sønderborg, hvor fritidshusene er steget mindst. De to samme kommuner har også nogle af landets laveste prisstigninger for helårsboliger. Med andre ord ser prisudviklingen på sommerhuse ud til i et vist omfang at følge udviklingen på markedet for helårsboliger. 

Sommerhuse dyrere end helårshuse

I Gribskov Kommune er kvadratmeterprisen for sommerhuse faktisk højere end for helårsboliger. Mens et sommerhus i 2017 kostede 20.413 kr. pr. kvadratmeter, skulle man betale 13.760 kr. pr. kvadratmeter for et parcel- eller rækkehus. 

– Det er ikke helt unormalt. Vi kan se den samme tendens på Langeland, hvor fritidshuse typisk er væsentligt dyrere end helårsboliger, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

På Langeland kostede et fritidshus sidste år 13.576 kr. pr. kvadratmeter, mens en helårsbolig blev solgt til 5.256 kr. pr. kvadratmeter. Der er dog en god forklaring på den forskel, påpeger Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

– I et område som Langeland er fritidshuse typisk mere velholdte og af nyere oprindelse, mens rigtig mange huse ude på landet trænger til vedligeholdelse og i nogle tilfælde ligger lige ud til en befærdet vej, siger han. 

Hvis man overvejer at købe et sommerhus på Langeland, kan det være en fordel at gå efter en helårsbeboelse på Langeland og derefter søge om flexbolig-status.