Overvejer du at købe et sommerhus som en investering eller som en supplerende pensionsopsparing, bør du måske klappe hesten og tænke dig om en ekstra gang. 

Set over de seneste 27 år - fra 1992 til 2019 -  har en investering i danske aktier nemlig leveret et langt højere afkast end en investering i et gennemsnitligt dansk sommerhus, viser de historiske tal fra henholdsvis aktie- og boligmarkedet, som Videncentret Bolius har gennemgået.

Hvis markedet for sommerhuse havde givet et lige så stort afkast som aktiemarkedet, ville et gennemsnitligt danske sommerhus indkøbt til 288.000 kroner i 1992 have kostet 5,73 millioner kr. i medio 2019. Det ligger meget langt fra den aktuelle salgspris på ca. en million kr.

Find flere uvildige undersøgelser fra Videncentret Bolius her

Sommerhuspriser stadig langt fra toppen

Hvis vi ser på udviklingen før den globale finanskrise begyndte i 2008, har aktiemarkedet klaret sig langt bedre end markedet for fritidshuse.   

Ganske vist faldt danske aktier med 45 procent i 2008, mens sommerhuspriserne kun faldt med 2,6 procent. Men godt hjulpet på vej af lavere renter, fik aktiemarkedet hurtigt indhentet det tabte. Allerede i 2010 havde aktierne nået topniveauet fra før finanskrisen, mens markedet for fritidshuse lå totalt underdrejet.

Selv ikke 12 år efter finanskrisen, har sommerhuspriserne indhentet det tabte. På landsbasis ligger priserne 15 procent under topniveauet i 2007, hvilket spænder over prisfald på Langeland på 34 procent, mens fritidshusene på Bornholm kun ligger tre procent over niveauet i 2007.

Til sammenligning er kurserne på danske aktier steget med hele 155 procent i samme periode.

Lav risiko ved køb af sommerhus i Vestjylland

Generelt er investorer villige til at acceptere et lavere afkast mod til gengæld at få en lavere risiko, hvor risiko forstås som kursudsving eller udsving i sommerhuspriserne. På aktiemarkedet er det normen, at aktier med de laveste kursudsving på langt sigt også har det laveste afkast.

Samme princip ser ud til i en vis grad at være gældende på markedet for sommerhuse, hvor der er en tendens til, at sommerhusområderne med de laveste prisstigninger siden 1992 også har haft det mindste prisudsving.

Opgjort på kommunebasis har sommerhusene på den jyske vestkyst, som er præget af sommerhuse til udlejning, de laveste prisudsving.

En forklaring på de relativt lave prisudsving kan derfor være, at sommerhuspriserne på vestkysten til en vis grad er styret af lejeindtægten fra udlejning og ikke så meget af efterspørgslen og det aktuelle økonomiske klima.

Store prisstigninger på sommerhuse i Hornbæk og Aarhus

I den anden ende af risiko-skalaen finder vi områder som Helsingør Kommune og Aarhus Kommune, hvor priserne siden 1992 er steget med henholdsvis 396 og 576 procent. Helsingør Kommune rummer bl.a. Hornbæk, som er landets næst dyreste sommerhusområde med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. 33.000 kr.

Tisvildeleje, der også ligger i Nordsjælland, har landets højeste kvadratmeterpriser med en gennemsnitspris på ca. 42.000 kr.

På den negative side tæller dog også, at sommerhusene i Helsingør og Aarhus Kommune har nogle af de højeste prisudsving i landet set over den 27 år lange periode. 

Prisen på et fritidshus på den jyske vestkyst ligger i populære områder som Fanø og Blåvand i 2019 nogenlunde på niveau med toppen i 2007 - umiddelbart før finanskrisen. Modsat er der lang vej igen for fritidshuse på Langeland og Lolland, hvor priserne medio 2019 ligger 33 til 34 procent under topniveauet i 2007.

Kilde: Finans Danmark og egne beregninger

Note:

I beregninger er ejerudgift, vedligeholdelse på fritidshuset eller skatten på fortjeneste ved et aktiesalg ikke medregnet. Alt tyder dog på, at afkastet på et fritidshus bliver væsentligt mindre, hvis ejeromkostninger og vedligeholdelse bliver medregnet. Priserne på fritidshuse er beregnet som et simpelt gennemsnit af årets priser opgjort på kvartalsbasis.