I mange boligforeninger – fx udlejningsejendomme, ejer- og andelsforeninger samt grundejerforeninger – har man lavet fælles tv-aftaler, så beboerne kan se tv med et billigere abonnement. 

Men måske ønsker du ikke at se det samme i dit tv som din nabo? Den gode nyhed er, at det behøver du heller ikke.

Siden nytår 2018 har alle beboere i udlejningsejendomme eller ejer- og andelsforeninger nemlig haft frit tv- og antennevalg. Det betyder, at du som beboer selv kan vælge din tv-leverandør uden at tage hensyn til foreningens fælles tv-aftale.

Her dykker vi mere ned i, hvad du ifølge loven om frit valg af tv-leverandør har ret til – og hvilke konsekvenser det kan medføre at melde sig ud af den fælles tv-aftale.

Kan man opsige fællesantenne eller fælles tv-aftale?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at din ejerforening, andelsboligforening, grundejerforening eller udlejer ikke kan forlange, at du betaler til og modtager en tv-pakke fra den fælles tv-forsyning. Det vil sige, at det står dig frit for at melde dig ud af den fælles tv-aftale, hvis du ikke ønsker at være en del af den. Det gælder som udgangspunkt også, selvom der står i din lejekontrakt, at du skal betale til den fælles tv-forsyning.

Du har en måneds opsigelse til udgangen af en måned. Som udgangspunkt skal du opsige aftalen skriftligt til din udlejer eller foreningens bestyrelse, og de må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.

Kan man bruge forenings kabler, hvis man melder sig ud?

Selvom du har mulighed for at melde dig ud af den fælles tv-aftale, kan du med stor sandsynlighed ikke få lov til at benytte foreningens kabler til din nye tv-leverandør. Det vil sige, at du selv skal stå for det modtageudstyr, som din tv-leverandør skal bruge for at forsyne dig med tv-kanaler – det kan fx være fx en parabol, stueantenne eller bredbånd.

Kan man helt fravælge antennebidrag?

Selvom du melder dig ud af den fælles tv-aftale, kan du stadig risikere at skulle betale et mindre beløb til den fælles drift og vedligehold af selve anlægget/fællesantenne. Det skyldes, at din forening eller udlejer har ret til at opkræve betaling til disse områder hos alle beboere – også selvom de ikke tager del i den fælles tv-aftale. 

Du kan altid bede om at få en udspecificeret opgørelse over de udgifter, som du bliver pålagt.

Hvordan klager man over betaling for fællesantenne?

Hvis du oplever, at du ikke kan blive fritaget for den fælles tv-aftale – fx, hvis du bliver opkrævet et gebyr for din opsigelse, eller du fortsat bliver opkrævet betaling for tv, har du mulighed for at klage. I første omgang bør du gå til den, der administrerer aftalen – fx din udlejer eller din andelsboligforening.

Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med din klage, og her afhænger klageinstansen af, hvor du bor. 

  • Hvis du bor til leje i en privat lejebolig, skal du klage til huslejenævnet.
  • Bor du til leje i en almen lejebolig, kan du klage til beboerklagenævnet.
  • Som indehaver af en andels- eller ejerbolig kan du klage til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om regler og klagemuligheder for tv-valg hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen