Ja, hvis dit vand i vandhanen pludselig får en grøn farve, er det et signal om, at der er en utæthed i dit fjernvarmesystem - typisk i varmeveksleren. Utætheden gør, at fjernvarmevand løber over i dit vandværksvand, mens drikkevand kan slippe den anden vej ind i fjernvarmesystemet.

Hvorfor bliver vandet grønt?

Den grønne farve stammer fra Fluorescein (Uranin). Det er et sporstof, som nogle fjernvarmeselskaber tilsætter fjernvarmevandet. Nogle gør det i en afgrænset testperiode, mens andre har stoffet i vandet permanent. Formålet er at afsløre fejl på husejeres varmeanlæg.

Fjernvarmesystemerne har en interesse i at afsløre utætheder for at nedsætte vandtabet i systemet og dermed reducere omkostningerne. Hvis vandværksvand løber ind i fjernvarmevandet, udfældes der desuden kalk i fjernvarmesystemets varmevekslere. Det gør dem ineffektive og dyrere i drift.

Bliver både varmt og koldt vand grønt?

Den grønne farve kan typisk kun spores i dit varme vand. Dog er der en lille risiko for, at fjernvarmevandet også løber over i det kolde drikkevand.

Det kan ske, hvis den kontraventil, der sidder som tilbagestrømssikring før vandvarmeren, er defekt. Den skal sikre, at varmt og koldt vand ikke sammenblandes.

Hvad gør du, hvis du har grønt vand?

Er dit vand grønt, skal du kontakte dit fjernvarmeselskab. Næste skridt er at få repareret din varmeinstallation, så utæthederne udbedres. Grønt vand i hanerne betyder for stort varmeforbrug for dig som kunde. Du sparer derfor penge ved at få utætheden repareret.

Er der et hul i varmeveksleren, kan der, afhængig af trykforholdene, også løbe vandværksvand ind i fjernvarmesystemet. Det betyder, at du betaler for vand, du ikke har glæde af.

Hvordan tjekker du, om varmeveksleren er utæt?

Er der ikke tilsat grønt sporstof i fjernvarmevandet, kan du se tegn på utætheder i dit fjernvarmesystem på andre måder. Et unormalt stort vandforbrug er et signal om, at der er noget galt.

Du kan også selv tjekke din varmeinstallation:

  1. Luk for alle vandhaner i ejendommen.
  2. Sørg for, at vaskemaskinen eller opvaskemaskine ikke er i brug
  3. Tjek din vandmåler. Står hjulet stille, er dit system tæt. Bevæger det sig, kan det være tegn på en utæthed.

Og bagefter:

  1. Luk for vandforsyningen ved hovedhanen (håndtag ved vandmåleren).
  2. Åbn for en vandhane til varmt vand, så det resterende vand i røret løber ud. Bliver der ved at komme varmt vand/grønt vand ud af den varme hane, er der en utæthed, som lader fjernvarmevand passere.

Se AffaldVarme Aarhus’ film om at teste tætheden af dine varmeinstallationer her.

Er det grønne vand farligt?

Det grønne farvestof udgør ikke en sundhedsrisiko, da det er meget fortyndet. Miljøstyrelsen tillader op til 6 procent af farvestoffet i alle typer kosmetik, og til sammenligning tilsætter mange fjernvarmeanlæg kun en koncentration af farvestoffet på 0,0002 procent.

Bliver mit hår grønt, hvis jeg tager bad?

Selv ved meget små koncentrationer viser Fluorescein (Uranin) en kraftig farve. Der kan være en lille risiko for, at dit hår kan få et grønligt skær, hvis du bader i det grønne vand. Oplever du det, kan du prøve at skylle det i koldt vand, som ikke indeholder det grønne sporstof.

Dit vasketøj kan også blive misfarvet. Også her er koldt vand løsningen.

Fynsk forsøg afslører 1.000 utætheder

Fjernvarme Fyn er et af de selskaber, der har tilsat grønt sporstof i fjernvarmevandet. Og det gav stor gevinst.

I løbet af kort tid blev omkring 1.000 utætheder opdaget. Særligt flade varmevekslere fra 1985-1995 viste sig at være defekte.

Sammen med andre tiltag har udbedringen af de defekte varmeinstallationer resulteret i et mindsket vandforbrug på ca. 1.500 m3 om måneden – og en årlig besparelse på 1 million kr. for Fjernvarme Fyn.

Kilde: Torben Rosager, driftsleder Fjernvarme Fyn