Morten Fabricius Meyer åbner terrassedøren og peger over mod højre del af haven, hvor en kommende tilbygning efter planen skal etableres som en vinkel på huset. 

Men de tre nye værelser har alt for længe bare været en plantegning i 3D på computeren for familien, der også tæller Løkke Noermark Fabricius og børnene August og Ingrid på 8 og 5 år.

Lang ventetid på byggetilladelse fra Københavns Kommune

Da Videncentret Bolius besøger dem i villakvarteret i Vanløse, har de ventet knap 11 måneder på byggetilladelsen fra Københavns Kommune. Vel at mærke for et projekt, der burde være lige efter bogen, som Morten Fabricius Meyer selv siger. 

– Jo mere tid, der går, desto mere frustreret bliver man. Vi kan jo ikke gå i gang med at indhente tilbud på byggeriet, før vi har byggetilladelsen på plads, så mit mest optimistiske scenarie er, at tilbygningen står færdig sommeren 2023, siger han og forklarer, at det er næsten umuligt at få fat i nogle håndværkere, der har tid til at gå i gang inden for et halvt år.

I sommeren 2023 vil der være gået to år, siden byggetilladelsen blev sendt ind. Selve byggeriet er estimeret til at tage omkring 4-5 måneder, for der er ikke noget kompliceret over det – der skal støbes et fundament og bygges en konstruktion i træ med to børneværelser, et forældresoveværelse og en fordelingsgang. Inde i selve huset skal badeværelset renoveres i samme omgang.

Børnene deler værelse i fugtig kælder

Morten og Løkkes bolighistorie er klassisk i og omkring København. Familien voksede ud af deres villalejlighed og købte et hus på 100 kvadratmeter i stueplan og 100 kvadratmeter i kælderen tæt på byen. Men løsningen var for kortsigtet, siger Morten Fabricius Meyer i dag. 

– Vi tænkte, at børnene sagtens kunne dele værelse, og at vi kunne sove i kælderen alle sammen, men der har været fugtproblemer dernede, og vi vil egentlig gerne over jorden, ligesom børnene efterhånden gerne vil have deres egne værelser, fortæller han.

Københavns Kommune afviste dispensation på 25 centimer

De har boet i den gule bungalow i to år og startede med at få væltet en væg og etableret køkken-alrum. En helhedsplan tænkte de ikke så meget over på det tidspunkt. Men en håndværker fik senere skubbet til idéen om en tilbygning, da han nævnte, at det ofte var en god investering.

Familien tog fat på en arkitekt med byggeerfaring fra lignende projekter, som tegnede et forslag og udarbejdede den nødvendige byggeansøgning til kommunen i maj 2021. Sagen blev registreret samme dag, men der var stille frem til november 2021, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen sendte en afvisning på den dispensation, familien havde søgt. Den skulle lade taget overskride det skrå højdegrænseplan med cirka 25 centimeter. 

Ifølge Morten Fabricius Meyer valgte familien efter råd fra arkitekten at søge dispensation, fordi tilbygningen ville være mere hensigtsmæssigt placeret i forhold til det oprindelige hus, og det ville i så fald heller ikke være nødvendigt at flytte det nuværende badeværelse. Dermed ville der blive mere luft i økonomien.

Venter på nabohøring

Afvisningen af dispensationen førte til, at projektet måtte tilpasses og gentegnes, så alt nu lå inden for byggeretten. De nye tegninger blev indsendt lige efter nytår 2022. Men i marts kom der så pludselig en mail om, at der nu skulle være nabohøring. 

–  Og det kan jeg jo slet ikke forstå, når bygningen ikke længere overskrider højdegrænseplanet, siger Morten Fabricius Meyer og fortsætter: 

– Den proces går der nok endnu måned med. Jeg kan forstå det, hvis man overskrider grænserne, eller hvis det er til gene for andre, men alt overholder reglerne. Det er træls, at man ikke kan gøre det mindre rigidt. Som Djøf’er kan jeg virkelig irriteres over, at der ikke er ressourcer nok til at ordne det her. Det er en bemandingsudfordring og den samme lovgivning, som de behandler ud fra i Rødovre, hvor det tager omkring fem uger.

Ventetid på byggetilladelse kan gøre tilbygning langt dyrere

For parret giver den økonomiske uvished også søvnløse nætter. 

– Vi har jo ingen idé om, hvad det kommer til at koste, for priserne stiger og stiger, mens vi venter. Vi har et økonomisk råderum, men det er jo et spørgsmål om, hvor dyrt man har lyst til at sætte sig – og om det er det værd. 

– Da vi gik i gang med råskitser, var estimatet, at det ville koste ca. 1,5-1,8 millioner kr., men nu hører vi om andre projekter, der er blevet dobbelt så dyre som antaget. Det er vi virkelig nervøse over, og i værste tilfælde er vi måske nødt til at parkere hele projektet, siger Morten Fabricius Meyer.

Svar fra Københavns Kommune

I forbindelse med denne artikel oplyser Københavns Kommune følgende om sagen:

”Det har været nødvendigt at gennemføre en partshøring efter forvaltningsloven, da parter har krav på at blive partshørt, så de kan komme med deres bemærkninger til projektet og i øvrigt varetage deres interesser i sagen. Høringssvar er en del af sagsoplysningen og skal sikre, at kommunen træffer afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.”