Spørg Bolius

Fejl på nøglefærdigt hus, entreprenør tilbyder dårlig lappeløsning - kan syn og skøn afgøre sagen?

Hej

Vi har fået bygget et nyt nøglefærdigt hus som vi overtog den 15/12-17.

Da huset desværre ikke var færdigt til tiden udvendigt, havde vi kun indvendig aflevering på huset.

Først i juni 2018 har vi udvendig gennemgang på huset. Her vælger vi at tage en byggesagkyndig med, da vi efter stilladset er væk konstatere at murværket er forfærdeligt udført.

Murværket er fyldt med mørtelrester, rustfarvede pletter, hvide syreskader, meget hvide kalkudlejringer, fuger uden for tolerancer og skæve vægge, manglende mørtel i fuger og under sålbænke mv. (Alt med i byggesagkyndiges rapport).

Murværket fremstår meget uens i både i ligge- og studsfugerne.

Entreprenør vil ikke murer om men har tilbudt os en filtsning eller en nedvaskning af murværket og rette enkelte steder op.

Vi har bedt entreprenør om kompensation ved en evt. filtsning for fremtidig vedligeholdelse, kompromis ift skalmurning (kontrakt), 9 mdr. Forsinkelse mv. med afslag.

Entreprenør har mundtligt erkendt, at det ikke er firmaets standard, murerne er fyret og ligeledes vores byggeleder.

Vi har sat advokat på og vil nu have syn og skøn på (har fået bevilliget retshjælp).

Men vi er naturligvis super nervøse for udfaldet.

Risikere vi at stå dårligere efter et syn og skøn?

Hvordan ser en syn og skønsmand på murværk og bliver der bare fastsat et beløb på f.eks. t.kr. 50 og så skal vi selv udbedre huset?

Skal lige nævnes at alle vores udvendige skydedøre har rust i skinnerne fra syreskader samt alle sorte rammer har syreskader fra mørtel (verserende sag mellem entreprenør og leverandør).

Har vi fordel ved at huset endnu ikke er færdigt (ift AB forbruger)?

Kan vi gøre krav for murværk og vinduer i sikkerhedsstillelsen i AB forbruger?

Kan det være rigtigt, at man som bygherre er så ringe stillet ift. de store maskodonter?

Mange spørgsmål fra to frusterede nybyggere som havde en drøm....

Mh G & D

Kære G og D

Øv for en kedelig sag.

Ned igennem jeres beskrivelse og spørgsmål drejede mit svar sig hurtigt hen imod, at I skulle se at få lavet et syn og skøn på det murværk.

Det er desværre min erfaring, at der kan gå ekstremt lang tid med at skrive/snakke/mødes om problemstillinger som disse, og til sidst risikerer man at løbe træt i det, firmaet/håndværkeren går konkurs eller lignende.

Og som tiden går bliver der ofte skiftet folk ud, og til sidst kan ingen huske hvad der er aftalt! Og I ender med at stå dårligere og dårligere i sagen.

Derfor anbefaler jeg oftest at man gør ”kort proces”. Klag, og hvis de afviser, så kør syn og skøn med det samme.

Men! Når det så er sagt, så oplever jeg også en stigende tendens til, at syn og skønsmændene dømmer hårdt i deres skønserklæringer. Og ja, så kan man godt risikere at stå værre bagefter. Af dén årsag, (udover tiden og økonomien i det) er det selvfølgelig altid værd at forsøge at få parterne til at enes forinden. Der er desværre ingen garantier for hvordan en skønsmand dømmer, selvom det burde være rimelig ens. Men det er det desværre langt fra.

I sager med murværk bliver konklusionen meget sjældent at det hele skal rives ned, og man skal starte forfra. Det kommer ofte til at handle om udbedringer her og der, men det er måske som bekendt ikke altid den fedeste løsning når det kommer til murværk, for det kan være rigtig svært at rette op på uden at man tydeligt kan se det bagefter.

Dertil kan der komme nogle uheldige forslag til nedrensninger, men det har jo ofte også en del ulemper med syreskader, farveforskelle, for ikke at tale om skader på andre bygningsdele, fra tagrender til vinduer og døre, (som hos jer) til løbere ned af soklen.

Mht. syn og skønsmænd så er det ikke rigtig en beskyttet titel. Alle kan i teorien blive skønsmænd, hvis blot de sender et CV ind til Voldgiftsnævnet der viser at de har den rette viden og erfaring om et emne. Så man skal være en smule kræsen ved udvælgelsen af en skønsmand, og insistere på at personen er en ekspert indenfor netop murværk. Og med alt ære og respekt, så er det ikke altid bare en murermester… Men måske rettere en murer som har læst videre til ingeniør eller lignende.

Mht. AB forbruger, så står I generelt stærkt. Og hvis I har fået oprettet en økonomisk sikkerhedsstillelse hos modparten, så bør I kunne trække på denne når det kommer til udbedringen. Men I skal se at komme i gang, for denne udløber typisk efter et år.

Om huset decideret kan betragtes som ikke-afleveret tror jeg ikke holder. I er jo flyttet ind formoder jeg. På den måde er det udvendige blot en stor mangel, som endnu ikke er udbedret. Men huset er afleveret og overdraget til jer.

Og ja, det er desværre rigtigt, at man kan stå rigtig dårligt overfor håndværkere og især de større typehusfirmaer.

Få evt. en second oppinon af jeres egen og den byggesagkyndiges rapport og konklusioner, inden I sender sagen til syn og skøn.

Brug gerne en uvildig sagkyndig, der også er udmeldt syn og skønsmand.

Jeg ønsker jer held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden