Hvad kendetegner huse fra 1960'erne og 1970'erne?

Fra 1960 til 1979 blev der bygget 450.000 parcelhuse i Danmark. Og disse huse udgør stadig en stor del af de ca. 1 million parcelhuse i landet.

Langt hovedparten af parcelhusene er typehuse opført af enten store industrielt baserede typehusfirmaer eller af håndværksfirmaer ud fra arkitekttegnede standardskabeloner.

Arkitekterne, som tidligere havde haft del i en stor del af husbyggeriet, gled dermed næsten ud af billedet. Der er dog eksempler på individuelt opførte arkitekttegnede huse fra perioden. Disse huse er ofte af god kvalitet og med fine arkitektoniske kvaliteter.

Størrelse

Størstedelen er på 120-150 m2, men der er også en del, som er helt op til 200 m2. Huse fra tidligt i perioden er typisk de mindste. Med årene blev husene generelt større og større.

Materialer og konstruktioner

Typehusene er normalt bygget i 1 plan uden kælder og med saddeltag med ret lav hældning. Ikke mindre end 70 procent af husene blev bygget med eternittag, mens kun 13 procent har tegltag. En mindre del er udstyret med betontagsten eller flade paptage.

Mursten var stadig det foretrukne materiale til ydermuren, men den er ikke længere fuld- eller grundmuret (dvs., at både den indre og ydre del af ydermuren er opført i mursten). I stedet opførte man husene med en skalmur og en bærende bagmur af porebetonblokke eller i nogle tilfælde en trækonstruktion.

De nye konstruktionsmetoder og brugen af præfabrikerede elementer som fx færdige gitterspær til taget reducerede byggetiden væsentligt.

Hvilke fordele har huse fra 1960'erne og 1970'erne?

Rimelig god plads, store vinduer og ikke mindst en lav pris er nogle af de synlige fordele ved husene fra den periode. Faktisk ligger kvadratmeterprisen på et typehus fra 1960'erne eller 1970'erne mærkbart under prisen for både ældre og yngre huse.

Desuden er der mange af dem, og de ligger ofte tættere på de store byer end nyere parcelhuskvarterer.

Grundplan

Den store stue, gerne vinkelformet og med store glaspartier og dør ud mod have og terrasse, er en stor fordel i husets indretning. Ligesom de ældste og større huse fra perioden ofte har gode rumstørrelser.

Husene er typisk bygget direkte oven på jorden på et terrændæk. Dermed er gulvet næsten i jordniveau, hvilket sikrer en tæt kontakt med omgivelserne og nem adgang til haven.

Nemt at bygge om

Den nye måde at bygge på betød, at tagkonstruktionen bæres af ydermurene, mens de indvendige vægge i mindre grad har en bærende funktion. De indvendige vægge er hovedsageligt lette skillevægge, som ofte er bygget oven på det færdige gulv. Det gør det meget nemmere at flytte vægge og ændre husets planløsning end i et hus med traditionelle, ofte murede indervægge.

Selv lette ikke-bærende vægge kan dog have en afstivende funktion på huset, så det er altid en god idé at tage en bygningsingeniør med på råd, hvis du planlægger større ændringer.

Den tætte kontakt til terrænet og husenes materialer og konstruktioner i øvrigt gør dem ret nemme at bygge til eller om.

Billedserie: IdéPrisen 2013 – ombygning ændrede gult parcelhus i Hjortekær totalt

Hvilke ulemper har huse fra 1960'erne og 1970'erne?

Arkitektonisk er mange af typehusene fra perioden ikke så spændende. Og selvom mange huse fra tiden er af hæderlig kvalitet, skal du stadig se dig grundigt for inden et køb for at undgå de uheldige eksempler på dårlige materialer og byggekvalitet.

Små rum og lav loftshøjde

I de mindre huse har den høje prioritering af stuen ofte resulteret i ret små rum i resten af huset i forhold til standarden i dag.

Mange huse har desuden en lav lofthøjde, og det kan sammen med små rum og træbeklædning i loftet give en lidt klemt fornemmelse.

Lille køkken og bad

Badeværelset er ofte lille, men i huse fra 1970'erne er det dog ikke ualmindeligt med 2 badeværelser.

Køkkenet er på traditionel vis et rum for sig, hvor de fleste i dag foretrækker, at det ligger i åben forbindelse med stuerne. Ligger køkkenet ud til vinkelstuen, kan det være ret nemt at slå de 2 rum sammen. Ellers kan det kræve en større ombygning.

Den manglende kælder kan også være et problem med hensyn til plads til opbevaring og værksted m.m. Nogle huse har dog i stedet et mere eller mindre integreret udhus, som kan varetage nogle af disse funktioner, mens andre har opbevaringsplads på loftet.

Fejl og byggesjusk

Den hastige udvikling inden for byggeri og materialer i de 2 årtier har haft nogle uheldige konsekvenser, og fejl i både projektering og udførelse præger nogle af husene.

Nogle af fejlene skyldes, at byggeriet ganske simpelt gik for hurtigt. Andre opstod, fordi flere materialer blev forsøgt mikset i byggeriet, bl.a. gips sammen med mursten og gasbeton med træ. Konstellationer, der efterfølgende har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Nye materialer som fx gasbetonblokke var heller ikke af tilstrækkelig kvalitet på daværende tidspunkt.

Hovedparten af periodens huse er dog solide og fornuftige – og undersøgelser har vist, at typehusene byggeteknisk set ikke generelt er dårligere end huse fra andre perioder. Desuden er de mest graverende fejl og mangler sandsynligvis dukket op og blevet rettet.