I starten af april 2024 stod grundvandet mange steder i landet så usædvanligt højt, at der var risiko for lokale oversvømmelser. Det viser nye beregninger fra GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 
 
– Normalvis står det øverste grundvandsspejl højest sent på vinteren, mens det falder om foråret, hvor nedbørsmængderne falder, og temperaturer og fordampning stiger. Men denne vinter har været særligt våd, og samtidig har april måned budt på store regnvejrsmængder – det har betydet, at grundvandet helt atypisk har stået så højt nogle steder, at det var mere eller mindre i terræn, fortæller Raphael Schneider, forsker i den hydrologiske afdeling i GEUS. 

Han fortsætter:

– Når regnen så falder, kan det skabe problemer, hvor grundvandet står højt – fx ved lavninger, og i vinters kunne vi allerede se nogle steder, at der fx var vandpytter på markerne eller vand i lavninger i skovene. Der var måske også en have eller en kælder, der var mere våd, end den plejede at være. 

Samlet er grundvandsspejlet steget med op til en meter de seneste 30 år.

Tjek din risiko for oversvømmelse

  • dingeo.dk kan du tjekke oversvømmelseskortet og se, hvor i Danmark der er størst risiko for oversvømmelse på grund af stigende grundvand, skybrud og stormflod.
  • bolius.dk/vandetkommer kan du indtaste din adresse og tjekke risikoen for, om din bolig bliver oversvømmet og få konkrete anbefalinger til klimasikring.

Mere nedbør og stigende grundvand i vente

Forskeren fra GEUS fortæller, at vi i fremtiden bare kommer til at se mere af det samme.

– Vi har sammenkørt hydrologiske modeller med klimamodeller frem til år 2100, og de viser, at de generelle nedbørsmængder stiger, og vi forudser også stigende grundvandsstande – især om vinteren, hvor grundvandet i øvrigt står højt. På samme tid ser vi også en tendens til stigende fordampning, som i nogle klimamodeller giver tørrere somre, så vi ser muligvis ind i en fremtid med flere tørkeperioder om sommeren på trods af forhøjet grundvand om vinteren, forklarer Raphael Schneider.

Hver sjette bolig og hvert andet sommerhus i risiko for oversvømmelse

Ifølge fagekspert i byggeteknik, klimasikring og indeklima i Videncentret Bolius, Tue Patursson, er omkring hver sjette helårsbolig i risiko for at blive påvirket af det forhøjede grundvand og de ekstreme nedbørsmængder.

– Tænketanken Concito har lavet beregninger, der viser, at omkring 440.000 ud af landets 2,3 millioner husstande kan risikere at blive påvirket af ekstremhændelser som stormflod eller ekstremregn. For de omkring 250.000 fritidshuse i Danmark er det lidt over halvdelen, der er i risikozonen. 

– Her taler vi om oversvømmede haver og vand i kældre med risiko for skimmelsvamp og ødelagte fundamenter og konstruktioner. Nybyggede boliger kan holde til mere, mens de største udfordringer er for boliger med kælder, og ældre huse, hvor man ikke byggede et godt nok fundament, siger han og fortsætter:

Omfangsdræn kan være en løsning, men ikke altid

– Som boligejer i risikozonen kan omfangsdræn være en løsning, men for mange vil det ikke være nok. Lad os sige, at 20 boliger i et område alle er i risikozonen for oversvømmelser, og én bolig laver omfangsdræn. Det kan måske lede vandet væk i en periode, men så vil vandet fra de øvrige grunde sandsynligvis bare sive tilbage igen, og så er du lige vidt. 

– Ingen har den rette løsning pt., men der kan være en kollektiv løsning på vej med regeringens Klimatilpasningsplan 1, hvor der lægges op til et samarbejde mellem kommuner og spildevandsselskaber om et større område, fx i forhold til at dræne og lede vandet bort. Så det, du pt. kan gøre som boligejer – ud over at undersøge omfangsdræn – er at høre din kommune og lokale spildevandselskab, om der er planer på vej for dit område.