Legionellabakterien udløste i 2017 rekordmange danske tilfælde af lungebetændelse, og selvom kurven er knækket, er der fortsat mange tilfælde. Gennem de seneste 10 år er der sket en jævn stigning i antallet af lungebetændelser forårsaget af legionellabakterien.

Antallet af smittede toppede i 2017 med 278 tilfælde, hvilket på det tidspunkt var langt over det sædvanlige niveau. Siden er kurven knækket en smule, men med foreløbig 186 antallet af legionella-smittede i 2020 er der fortsat tæt ved dobbelt så mange tilfælde som niveauet for 10 år siden, hvor det samlede antal smittede i 2010 lå på 130 tilfælde.

Legionærsyge

Legionærsyge er en særlig type lungebetændelse forårsaget af legionella-bakterier.

Sygdommen rammer oftest personer, som i forvejen er svækkede, og har dødelig udgang i 10 procent af tilfældene.

Symptomerne på legionærsyge minder om influenza; Høj feber, hovedpine og muskelsmerter.
Smittekilden er ofte vand, særligt i forbindelse med brusebad, hvor vandet forstøves og indåndes.

Ukendt årsag

I modsætning til andre europæiske lande skyldes mange tilfælde i Danmark legionellatyper, der er almindelige i vandsystemer, men den præcise årsag til stigningen i 2017 og de efterfølgende år er ifølge Statens Seruminstitut ukendt. Omkring 4 ud af 5 bliver smittet i i eget hjem.

Af de registrerede tilfælde var der en overvægt af mænd, og det er især ældre personer omkring 70 år, som rammes.

Brusebadning anses som den vigtigste smittekilde. Bakterien trives især i stillestående lunkent vand i eksempelvis varmtvandsbeholdere og blinde rørføringer.

Temperaturens effekt på vækst af legionella:

  • 20 °C: Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
  • 20-50 °C: Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
  • 50 °C: Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst.
  • 55 °C: Legionella dør inden for 5-6 timer.
  • 60 °C: Legionella dør inden for ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
  • 68 °C: Legionella dør inden 2 minutter.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere i denne pjece

Sæt varmtvandsbeholderen på 55 grader

Smittekilden til legionella-bakterier er ofte vand fra eksempelvis bruseren, hvor vandet forstøves og indåndes. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod bakterievækst i vandrør og varmtvandsbeholdere. Blandt andet ved at holde temperaturen høj nok i varmtvandsbeholderen.

- Varmtvandsbeholderen bør stå på 55 grader. Så er man sikker på, at bakterierne ikke kan overleve, siger Tine Nielsen, der er fagekspert i Videncentret Bolius.

Hun fraråder desuden, at man børster tænder i lunkent vand, mens man står under bruseren.

Bruseslange og brusehoved bør desuden jævnligt skylles igennem med helt koldt vand eller vand med en temperatur over 50 grader, anbefaler Statens Serum Institut.

Undgå stillestående vand

Stillestående, lunkent vand mellem 20 og 50 grader giver de bedste vækstbetingelser for legionella-bakterier. Derfor bør blinde rørender undgås. Det vil sige, at hvis en vandhane fjernes, så skal røret, som leder hen til vandhanen også fjernes, så der ikke opstår stillestående vand i røret.

Vandhaner, som sjældent bruges, bør også skylles igennem med jævne mellemrum.

- Vil man være på den sikre side, kan man skrue helt op for vandvarmeren, så temperaturen kommer op på mindst 68 grader. Derefter åbnes alle haner, så de skylles igennem mindst 2 minutter. Så er man sikker på at slippe af med bakterierne, forklarer Tine Nielsen.

I sommerhuse er der særligt grund til at være opmærksom på legionella-problematikken, da der ofte bliver slukket eller skruet ned for vandvarmeren i kortere eller længere perioder, hvor huset ikke benyttes.