Antallet af lungebetændelser udløst af legionella-bakterier har de seneste fem år ligget rekordhøjt i Danmark. I 2017 steg antallet af tilfælde til 278, hvilket på det tidspunkt var langt over det sædvanlige niveau. Siden er antallet af tilfælde dalet en smule, men nåede i 2020 igen op på 278 tilfælde. Sygdommen er i værste tilfælde dødelig og førte i 2020 til 39 dødsfald herhjemme.

Der er ingen umiddelbar forklaring på de mange tilfælde, som opstår i private hjem og altså ikke skyldes udbrud i vandsystemer på hospitaler eller i en boligblok. Af tal fra Statens Seruminstitut (SSI) fremgår det, at særligt tre landsdele er udsat. Fyn, Sydjylland og Østjylland har alle mere end 300 tilfælde over de seneste 10 år. 

Du kan se antallet af smittetilfælde over de seneste 10 år i din kommune på kortet herunder.

Spareindsats kan være medvirkende årsag

Legionærsyge

Legionærsyge er en særlig type lungebetændelse forårsaget af legionella-bakterier.

Sygdommen rammer oftest personer, som i forvejen er svækkede, og har dødelig udgang i 10 procent af tilfældene.

Symptomerne på legionærsyge minder om influenza; Høj feber, hovedpine og muskelsmerter.
Smittekilden er ofte vand, særligt i forbindelse med brusebad, hvor vandet forstøves og indåndes.

I modsætning til andre europæiske lande skyldes mange tilfælde i Danmark legionellatyper, der er almindelige i vandsystemer, men den præcise årsag til stigningen de seneste år er ifølge Statens Seruminstitut ukendt.

Bakterien trives især i stillestående lunkent vand i eksempelvis varmtvandsbeholdere og blinde rørføringer. Derfor kan det danske fokus på at spare på vand og varme være en del af forklaringen på den høje forekomst af legionella, vurderer Tine Nielsen, der er fagekspert hos Videncentret Bolius.

- I Danmark er vi meget bevidste om at spare på ressourcerne. Altså at spare på vandet og skrue ned for temperaturen. Det er også rigtig gode tiltag; men altså kun til en vis grænse. Hvis ikke der er nok gennemstrømning i vandrørene, eller hvis vandet er lunkent i stedet for varmt, så er der en risiko for, at de her bakterier blusser op, forklarer hun.

Sæt varmtvandsbeholderen på 55 grader

Smittekilden til legionella-bakterier er ofte vand fra eksempelvis bruseren, hvor vandet forstøves og indåndes. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod bakterievækst i vandrør og varmtvandsbeholdere. Blandt andet ved at holde temperaturen høj nok i varmtvandsbeholderen.

Temperaturens effekt på vækst af legionella:

  • 20 °C: Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
  • 20-50 °C: Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
  • 50 °C: Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst.
  • 55 °C: Legionella dør inden for 5-6 timer.
  • 60 °C: Legionella dør inden for ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
  • 68 °C: Legionella dør inden 2 minutter.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere i denne pjece

- Varmtvandsbeholderen bør stå på 55 grader. Så er man sikker på, at bakterierne ikke kan overleve. Det varme vand skal være minimum 50 grader, når det kommer ud af vandhanen for at man er på den sikre side, siger Tine Nielsen.

Hun fraråder desuden, at man børster tænder i lunkent vand, mens man står under bruseren.

Bruseslange og brusehoved bør desuden jævnligt skylles igennem med helt koldt vand eller vand med en temperatur over 50 grader, anbefaler Statens Serum Institut.

Undgå stillestående vand

Stillestående, lunkent vand mellem 20 og 50 grader giver de bedste vækstbetingelser for legionella-bakterier. Derfor bør blinde rørender undgås. Det vil sige, at hvis en vandhane fjernes, så skal røret, som leder hen til vandhanen også fjernes, så der ikke opstår stillestående vand i røret.

Hvis der i huset findes en bruser eller en anden taphane, som kun sjældent bruges, bør den også skylles igennem med helt koldt eller helt varmt vand med jævne mellemrum.

Pas på legionella i sommerhus

Vandhaner, som sjældent bruges, bør også skylles igennem med jævne mellemrum. Vær især opmærksom i sommerhuse, hvor der kan være øget risiko for legionella, da der ofte bliver slukket eller skruet ned for vandvarmeren i kortere eller længere perioder, hvor huset ikke benyttes. 

- Vil man være på den sikre side, kan man skrue helt op for vandvarmeren, så temperaturen kommer op på mindst 68 grader. Derefter åbnes alle haner, så de skylles igennem mindst 2 minutter. Så er man sikker på at slippe af med bakterierne, forklarer Tine Nielsen.

Så for at være sikker på at udrydde eventuelle legionellabakterier, når huset har stået tomt, kan du varme vandet op til minimum 68 grader og så efter nogle minutter lade vandet løbe i alle haner, indtil det køligere og lunkne vand er skyllet ud, og temperaturen i hanen har været 68 grader i 2 minutter.

Du skal så holde vandtemperaturen i varmtvandsbeholderen på min. 55 grader, temperaturen skal også være så høj, at det varme vand i hanen efter 5-10 sekunder er mindst 50 grader.