En slatten vandstråle, når du vasker hænder, eller mangel på vand i bruseren, når en anden trækker ud i toilettet, mens du er i brusebad, kan være symptomer på, at vandtrykket er for lavt.

Et for lavt vandtryk kan skyldes flere ting:

  • En fejl hos vandværket
  • Kalk, skidt og småsten i perlatorer, riste og filtre
  • Tilkalkede eller rustne rør
  • Forkert dimensionerede installationer.

Fejl hos vandværk kan mindske trykket i vandrør

Tjek som det allerførste, om det svage vandtryk skyldes en fejl hos vandværket. Bank på hos naboerne og hør, om de også har problemer med for lavt vandtryk. Prøv evt. også at tænde en udendørshane, som oftest ikke har nogen perlatorer eller lignende.

Kontakt vandværket, hvis naboerne også har problemer med for lavt vandtryk.

Sten, skidt og kalk kan sænke vandtryk

Kalk, skidt og småsten kan sænke vandtrykket mærkbart, fordi det forhindrer vandet i at strømme igennem perlatorer og vandbegrænsere. Grus kan nemt finde vej ind i vandrørene, hvis der har været et brud et sted i vandnettet.

Perlatorer: Perlatoren sidder på den nederste del af vandhanens tud. Skru perlatorer (luftblandere) på vandhaner og brusere af med fingrene eller med en tang og rens dem for evt. snavs og småsten. Afkalk dem, hvis der er brug for det. Tjek trykket på vandet, når perlatorerne er skruet af.

Blandingsbatteri: Bliver vandtrykket ikke bedre, når du har renset perlatoren, kan det skyldes fejl i selve blandingsbatteriet, som måske skal skiftes. Er det kalket til, skal det også skiftes. Blandingsbatteriet består af hele armaturet, og det blander det kolde og det varme vand. Du kan selv skifte blandingsbatteriet, hvis der sidder en afspærringsventil (se mere herunder) under vasken, som du kan lukke. Hvis ikke, skal en vvs'er gøre arbejdet. 

Afspærringsventil: Tjek også, at afspærringsventilen, hvis din vask har sådan en, under vasken er helt åben, så vandet kan flyde frit. Ventilen kan eventuelt udskiftes, hvis den er tilkalket og svær at dreje. Det kræver dog en autoriseret vvs-installatør.

Hovedhane: Et lavt vandtryk kan også skyldes, at hovedhanen ikke er åbnet tilstrækkeligt. Hovedhanen sidder ofte i en brønd ude ved vejen, hvor vandmåleren typisk er, men også ofte lige indenfor, hvor vandet kommer ind i bygningen. Hovedhanen skal være helt åben, det tjekker du ved at dreje hanen så langt den kan mod uret.

For lidt tryk på vandet kan skyldes tilkalkede og rustne rør

Et dyk i vandtrykket kan også skyldes vandrør, der er kalket eller rustet til.

Er det tilfældet, skal du kontakte en vvs’er, der kan udskifte rørene eller henvise dig til andre relevante fagmænd.

Desuden findes der såkaldte trykforøgerpumper, som kan installeres i private hjem og skabe et bedre tryk i husets apparater. De koster typisk 4.000-5.000 kr. ekskl. installation og skal installeres af en vvs-installatør og en elektriker.

Trykforøgerpumper er dog meget usædvanlige at installere i enfamiliehuse. De benyttes typisk i etageejendomme.

For små installationer kræver vvs’er

Forsvinder vandet generelt ét sted, når der tappes vand et andet sted, tyder det på, at installationerne i din bolig er for små. Vandrørene kan fx være forkert dimensionerede, hvis der er koblet flere tapsteder på over årene i takt med, at der er blevet installeret opvaskemaskine m.v.

Løsningen er nye installationer. Her skal du bruge hjælp fra autoriserede vvs-installatører.