Hvad er vandbesparende vandhaner og brusere?

Vandbesparende vandhaner og brusere sparer på forbruget af vand ved, at der ledes mindre vand igennem dem end gennem almindelige armaturer.

Vandsparefunktionen kan være indbygget i blandingsbatteriet, eller den kan eftermonteres på vandhanen eller blandingsbatteriet.

Hvilke typer vandbesparende vandhaner og brusere findes der?

Der findes flere typer vandbesparende installationer og udstyr.

  • Sparevandhaner og sparebrusere
  • Berøringsfri vandhaner
  • Vandhaner med perlator

Sparevandhaner og sparebrusere

Gennemstrømningen af vand nedsættes ved hjælp af en vandbegrænser i blandingsbatteriet. Den giver en lille modstand i hanens greb, når batteriet udleder 60 procent af den maksimale mængde vand. Hvis man ønsker mere tryk på vandet, skrues helt op for hanen. Der findes også en mere enkel løsning, hvor en lille skive i overgangen mellem armatur og bruseslange gør åbningen mindre. Dermed udledes der mindre vand.

I en sparebruser blandes der luft i vandet, og strålerne spredes. Det føles derfor, som om der kommer meget vand ud, selvom det modsatte er tilfældet.

Berøringsfri vandhaner

Der findes 2 typer berøringsfri vandhaner.

Den ene type er fuldstændig automatisk og åbner kun for vandet, når en sensor (en fotocelle) aktiveres ved fx håndbevægelser. Den lukker enten på en forudbestemt tid, eller når hænderne fjernes. Den bruges hovedsageligt på toilet og badeværelse.

Den anden type er en kombination af det berøringsfri system og en manuelt betjent vandhane, som fås til både køkkener og badeværelser. Det kan eksempelvis være et armatur med varmt vand i en berøringsfri hane, og en stor hane til almindelig koldt- og varmtvandshane, der betjenes manuelt. Så har man koldt vand til madlavningen, varmt vand til afskylning m.v. og hygiejnisk håndvask uden berøring af armaturet.

De berøringsfrie armaturer er i sig selv energi- og vandbesparende, og hovedparten af de typer, der findes på markedet, udleder omkring 6 liter vand pr. minut.

Den helt berøringsfri model er også meget hygiejnisk. Disse armaturer kræver fast tilslutning til strøm (230 V), for at sensoren kan fungere.

Til den berøringsfri vandhane blandes koldt og varmt vand i en styreboks under køkkenbordet til en fastsat temperatur, som så kommer ud af hanen, når den aktiveres.

Perlatorer

Indeni en perlator sidder et filter eller net, der gør, at vandet blandes med luft. Det begrænser mængden af vand, der strømmer igennem, og dermed sænkes forbruget med ca. 30-50 procent. Når vandstrålen er blandet med luft, føles strålen kraftigere, end den rent faktisk er.

Der findes 3 typer perlatorer.

Den faste perlator

Det er en samlet enhed, som kræver ganske lidt gør det selv-snilde og en svensknøgle, og så er den monteret.

Den bevægelige perlator

Den bevægelige perlator er velegnet i forbindelse med køkkenvasken, hvor det kan være praktisk eller nødvendigt at kunne bestemme vandstrålens retning. Monteringen er lige så enkel som ved den faste perlator.

Den faste og justerbare perlator/vandsparer

Denne type perlator eller vandsparer er justerbar. Det betyder, at man med en unbrakonøgle kan indstille vandgennemstrømningen. Man kan altså selv styre, hvor meget vand der kommer igennem, og her kan man opnå besparelse på vandforbruget på op til 70 procent. Monteringen er lige så enkel som de andre typer.

Hvilke fordele kan der være ved vandbesparende vandhaner og brusere?

Den mest oplagte fordel er selvfølgelig, at du sparer vand og dermed også penge. Igennem en almindelig vandhane strømmer ca. 10-15 liter pr. minut, afhængigt af vandtrykket i dit system. Dette forbrug kan du ved hjælp af vandspareudstyr bringe ned på 5-7 liter pr. minut.

Hvis din vandhane bare drypper en lille smule, kan det blive til et merforbrug på ca. 7 kubikmeter om året. Sammenholder du dette med en sparevandhane, som omtrent halverer dit almindelige forbrug, bliver meget interessant at få stoppet den løbende vandhane og især at få monteret vandspareudstyr alle de steder, hvor det er muligt.

Prisen på 1 kubikmeter vand (inkl. kloakafgift og moms) ligger mellem 20 og 70 kr., afhængigt af bopælskommunen, men prisen ligger typisk omkring 50 kr. pr. m3.

Det er typisk nemt gør det selv-arbejde at montere vandsparere på eksisterende vandhaner og armaturer.

Ud over selve vandbesparelsen bliver vandstrålen blødere og dermed behagelig, når den passerer en perlator/vandsparer med luft.

Hvilke ulemper kan der være ved vandbesparende vandhaner og brusere?

I forbindelse med installationen af sparevandhaner skal du være opmærksom på, at trykket i vandet ikke er så stort som ved en normal vandgennemstrømning.

Det kan betyde, at afløbet fra vask eller bruser og de tilsluttede rør muligvis vil stoppe hurtigere til end ellers. Du skal derfor oftere end ellers kontrollere afløb og tilslutninger af rør. Du kan fx gøre det til en vane at hælde tæt på kogende vand i afløbet med jævne mellemrum. Det meget varme vand opløser også noget af det skidt, som stopper afløbet til.

Vandgennemstrømningshastigheden i vandhanen bliver mindre, og det tager derfor længere tid end sædvanligt at fylde fx et glas vand. Det er måske ikke en ulempe, men bare sådan det er at have en sparevandhane.

Hvad skal du ellers være opmærksom på, hvis du vil investere i vandbesparende installationer?

Brusere, som blander luft i vandet, kan forøge risikoen for infektion med legionellabakterien, dvs. legionærsyge. Denne bakterie lever i lunkent vand, dvs. op til 50 grader varmt, og den overføres som regel til mennesker gennem luftvejene.

Luften i bruseren forstøver vandet (via perlatoren), som dermed kan indåndes. Men det kan let undgås ved at sikre sig, at temperaturen i varmtvandsbeholderen er over 55 grader, idet legionellabakterien dør ved 50 grader.

Du kan tjekke temperaturen på vandet, når det kommer ud af bruseren eller hanen, fx med et stegetermometer. Vandet skal være mindst 50 grader.