Det er en god idé at investere i en sparebruser. For de penge du bruger, er hurtigt tjent ind igen.

En sparebruser halverer vandforbruget fra brusebadene. En almindelig bruser bruger 10-20 liter vand i minuttet, mens en sparebruser bruger 6-10 liter vand i minuttet. 

Tager du hver dag 10 minutters brusebad under en almindelig bruser, bruger du op til 200 liter vand om dagen eller 73.000 liter på et år. Med en sparebruser, der halverer vandforbruget, reducerer du vandforbruget til 100 liter om dagen. Det svarer til, at du sparer ca. 2.000 kr. på et år, alt afhængig af hvor dyrt vandet er. 

Samtidig er det mindre vandforbrug til gavn for miljøet. En undersøgelse, YouGov lavede for Videncentret Bolius i 2017, viste, at 4 ud af 10 danskere ikke har en sparebruser. Hvis de fik en sparebruser, ville danskerne spare 82 millioner liter vand og 52 millioner kr. – om dagen.

Beregn, hvor meget vand du kan spare med en sparebruser

Med beregneren nedenfor kan du få et indblik i, hvor meget vand du kan spare, hvis du skifter din almindelige bruser ud med en sparebruser. Beregneren forudsætter på baggrund af oplysninger fra DANVA, at du cirka bruger 20 liter vand i minuttet med en almindelig bruser og det halve med en sparebruser.

Hvad gør en sparebruser?

En sparebruser spreder vandstrålerne og blander luft i vandet lige som en perlator til vandhanen – det nedsætter vandgennemstrømningen og får det til at føles som om, der kommer mere vand ud, end der gør. 

Skal en sparebruser vedligeholdes?

Hvis en sparebruser skal fungere bedst muligt, skal brusehovedet jævnligt afkalkes. Adskil brusehovedet og læg evt. dele i eddike, afkalkningsmiddel eller 32 % eddikesyre. Brug gummihandsker og skyl delene grundigt, inden du samler og monterer dem igen. 

Er der ulemper ved sparebrusere?

Når der kommer mindre vand ud gennem bruseren, løber der også mindre vand gennem afløbet, og det giver større risiko for, at hår og sæberester sætter sig fast i afløbet.  Du kan ofte forebygge problemer med tilstoppede afløb ved jævnligt at skylle afløbene igennem med kogende vand. 

Unge bruger ikke sparebruser

En Videncentret Bolius-undersøgelse viser, at det især er de unge, som ikke benytter sparebruseren, mens børnefamilier er bedre til at bruge den og derved spare på vandet. 

At unge i mindre grad bruger sparebruseren kan hænge samme med deres boligsituation, siger Rados Nenadovic, fagekspert hos Videncentret Bolius. 

- Det kan være, at den unge bor i lejelejlighed, hvor der hænger en normal bruser. Så tænker den unge måske, at det er en helt fin løsning, og at der ingen grund er til at købe en ny, fordi det måske alligevel er en begrænset tid, man skal bo der. 

Sparebruser – øh hvad?

Men fageksperten i Videncentret Bolius mener også, det kan skyldes, at unge ikke ved, at sparebruseren eksisterer. 

- Hvis du har boet i ejerbolig eller lejebolig i mange år, opdyrker du en viden om boliger. Eksempelvis om, hvordan man sparer på vandet ved at bruge sparebruseren. Den viden, kan der være mange, der ikke har, fordi de simpelthen ikke har boet nok ude, og derfor ikke har et særligt stort kendskab til ting som sparebrusere, siger Rados Nenadovic.

LÆS OGSÅ: Kvinder bruger mest tid under bruseren

Vores adfærd har betydning for vandforbrug

Det er ikke kun sparebrusere, der har en effekt på vandforbruget. 

Den tid, vi bruger i badet, afhænger meget af vores adfærd, eksempelvis hvordan vi bygger badeværelset, forklarer professor Kirsten Gram-Hanssen fra Aalborg Universitet, som forsker i hverdagsliv, brugeradfærd og ressourceforbrug.

- Det lægger for eksempel op til et stort vandforbrug, hvis du bygger jacuzzi i dit badeværelse. Og hvis du har en brusekabine uden en holder til bruseren, tager du sandsynligvis kortere bade, fordi du selv skal holde bruseren, siger Kirsten Gram-Hanssen. 

Installér en vandmåler

Videncentret Bolius’ fagekspert Rados Nenadovic er enig i, at vores adfærd har stor betydning for vandforbruget.

- Derfor handler det om at synliggøre vandforbruget, eksempelvis ved at installere en vandmåler, siger Rados Nenadovic. 

Netop vandmåleren bliver snart obligatorisk i de danske hjem. Ved udgangen af 2016 bliver det et krav. Energistyrelsen har ikke tal på, hvor mange danske hjem der har vandmåler nu, men Videncentret Bolius’ fagekspert er ikke i tvivl om, at vandmåleren kan være med til at formindske danskerne vandforbrug.

- Vandmåleren hjælper forbrugeren til at se, hvor meget vand der bruges. På den måde kan du se, om dit forbrug ligger under eller over gennemsnittet. Det kan være en motivationsfaktor til at begynde at bruge mindre vand, mener Rados Nenadovic.