Det er en god idé at investere i en sparebruser. For de penge du giver for den, er hurtigt tjent ind igen.

Hvorfor en sparebruser?

Selvom du er god til at spare på vandet, er der en ”nem” måde at blive endnu bedre. Du skal betragte vand som en knap ressource, og du bør derfor spare, hvor det er muligt. Med en sparebruser sparer du vand fra det øjeblik, den er blevet installeret.

Hvor meget vand bruger en sparebruser?

En sparebruser halverer vandforbruget fra brusebadene. En almindelig bruser bruger 10-20 liter vand i minuttet, mens en sparebruser nøjes med at sprøjte 6-10 liter vand ud i minuttet. 

Hvor meget vand sparer du med en sparebruser?

Tager du hver dag 10 minutters brusebad under en almindelig bruser, bruger du op til 200 liter vand om dagen eller 73.000 liter på et år. Med en sparebruser, der halverer vandforbruget, reducerer du vandforbruget til 100 liter om dagen.

Med en gennemsnitspris på 7,2 øre pr. liter koldt vand svarer det til, at du sparer ca. 2.630 kr. på et år. Varmt vand koster op mod 14 øre pr. liter afhængig af opvarmningsform, så bader du i varmt vand, er besparelsen op mod 5.110 kr. 

Samtidig er det mindre vandforbrug til gavn for miljøet. En undersøgelse, YouGov lavede for Videncentret Bolius i 2017, viste, at 4 ud af 10 danskere ikke har en sparebruser. Hvis de også tog brusebad i en sparebruser, ville danskerne spare 82 millioner liter vand om dagen.

Beregn, hvor meget vand du kan spare med en sparebruser

Med beregneren nedenfor kan du få et indblik i, hvor meget vand du kan spare, hvis du skifter din almindelige bruser ud med en sparebruser. Beregneren forudsætter på baggrund af oplysninger fra DANVA, at du cirka bruger 20 liter vand i minuttet med en almindelig bruser og det halve med en sparebruser.

Hvad gør en sparebruser?

En sparebruser spreder vandstrålerne og blander luft i vandet lige som en perlator til vandhanen – det nedsætter vandgennemstrømningen og får det til at føles som om, der kommer mere vand ud, end der gør. 

Skal en sparebruser vedligeholdes?

Hvis en sparebruser skal fungere bedst muligt, skal brusehovedet jævnligt afkalkes. Adskil brusehovedet og læg evt. dele i eddike, afkalkningsmiddel eller 32 % eddikesyre. Brug gummihandsker og skyl delene grundigt, inden du samler og monterer dem igen. 

Er der ulemper ved sparebrusere?

Når der kommer mindre vand ud gennem bruseren, løber der også mindre vand gennem afløbet, og det giver større risiko for, at hår og sæberester sætter sig fast i afløbet.  Du kan ofte forebygge problemer med tilstoppede afløb ved jævnligt at skylle afløbene igennem med kogende vand. 

Unge bruger ikke sparebruser

En Videncentret Bolius-undersøgelse viser, at det især er de unge, som ikke benytter sparebruseren, mens børnefamilier er bedre til at bruge den og derved spare på vandet. 

At unge i mindre grad bruger sparebruseren, kan hænge samme med deres boligsituation. Mange unge bor i lejelejlighed for en begrænset tid, hvor der hænger en normal bruser. Det virker derfor ikke lige så oplagt at sætte sig ind i sparebrusere og erstatte det, der allerede fungerer. 

Vores adfærd har betydning for vandforbrug

Det er ikke kun sparebrusere, der har en effekt på vandforbruget. 

Den tid, vi bruger i badet, afhænger meget af vores adfærd, og hvordan vi bygger og indretter badeværelset.

Det lægger for eksempel op til et stort vandforbrug, hvis du bygger jacuzzi i dit badeværelse. Og hvis du har en brusekabine uden en holder til bruseren, tager du sandsynligvis kortere bade, fordi du selv skal holde bruseren.