Hvad koster det at tage et brusebad?

Det spørgsmål er der ikke kun ét svar på, da vandprisen varierer – alt efter hvor i landet du bor. Du kan tjekke prisen på vand i netop dit område på DANVA’s danmarkskort.

Udover udgiften til vand, skal der også bruges penge på opvarmning af vandet. Og her varierer prisen også meget alt efter, hvilket energikilde du bruger til opvarmning af huset.

Opvarmningsform er afgørende for pris på et brusebad

Bor du fx i et område med billige fjernvarme, går størstedelen af prisen på et varmt brusebad til vandudgiften, mens kun en mindre del går til selve opvarmningen. Ved det aktuelle prisniveau i december 2022, summer regningen for et brusebad på 7 minutter sig op på lidt over 5 kr. Et brusebad med varmt vand fra en el-vandvarmer koster snildt det dobbelte.

Hvad koster det at tage et brusebad, og hvad koster det om året?

Med nedenstående beregner kan du selv beregne prisen på et brusebad, og hvad det koster om året. Du kan beregne prisen ud fra opvarmningsform, længden på dit brusebad, og hvor ofte du bader. Du kan fx regne på, hvor meget du kan spare om året ved at tage kortere og færre brusebade. 

En sparebruser bruger 6-10 liter vand i minuttet, og vi har regnet med et forbrug på 8 liter i minuttet. En 'almindelig' bruser bruger 10-20 liter vand i minuttet, og har du sådan en, vil prisen for et brusebad være noget højere.

På samme vis kan du tjekke prisen på et karbad eller et spabad. Her har vi antaget, at badekarret bliver fyldt med 150 liter vand, mens et spabad antages at sluge 250 liter vand.

Se beregnerens forudsætninger

Energipriser er opdateret omkring den 10. i måneden. Der er benyttet de senest tilgængelige månedspriser på el og gas.  

Prisen på fyringsolie er hentet fra fyringsolie-online.dk. Prisen på fjernvarme udgør et vægtet gennemsnit for 2022. Du finder alle de energipriser, som beregneren benytter sig af, her.

Konsulentfirmaet Viegand Maagøe har beregnet varmetabet på en varmtvandsbeholder til 30 procent af energiforbruget. Da varmetabet i vinterhalvåret bliver udnyttet til rumopvarmning, har vi anslået et årligt varmetab på 15 procent af energiforbruget.

Der er antaget brug af sparebruser med udledning af 8 liter vand i minuttet. Hvis du ikke har sparebruser, kan du regne med et forbrug på 16 liter i minuttet. Badekar er antaget fyldt med 150 liter vand, mens et spabad skal bruge 250 liter vand.

Den beregnede pris for et brusebad afspejler marginalomkostningen. Det vil sige, at der ikke er indregnet forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Set i forhold til de forbrugsafhængige omkostninger er der imidlertid tale om et mindre beløb.

Vandprisen er sat til 73 kr. pr. 1.000 liter og udgør gennemsnitsprisen i 2021 opgivet af Danva.

På baggrund af en Yougov-undersøgelse fra 2015, hvor brugerne angiver at bruge 6,5 minutter på et bad, antager vi, at det første scenarie er det mest repræsentative. Vi antager i samme ombæring, at en sparebruser er det hyppigst forekommende brusehoved.

Et koldt brusebad er billigere

Vil du spare på varmeregningen, kan du overveje et koldt brusebad. Helt koldt er vandet dog næppe, da det typisk har en temperatur på mellem 10 og 15 grader.  

Da du ikke skal bruge energi på at varme vandet op, består udgiften alene af den rene vandudgift. Men med en gennemsnitlig vandpris på 73 kr. pr. 1.000 liter, runder prisen alligevel 4 kr. for et 7 minutter langt bad.